Morten Bødskov

Skatteminister Morten Bødskov opfordrer i et hyrdebrev sine ministerkolleger til at være med til at lette arbejdspresset på medarbejderne. Pressefoto. 

Overvej, hvordan I kan aflaste medarbejdere, der er udsat for et højt arbejdspres. Og husk, at ledere har et særligt ansvar for at understøtte medarbejdernes trivsel under coronakrisens hjemmearbejde og andre forandringer af arbejdspladsen.

Sådan lyder to af budskaberne i et brev fra skatteminister Morten Bødskov (S) til hans 19 ministerkolleger i regeringen. Med sit hyrdebrev til de politiske chefer for samtlige ministerier appellerer Bødskov til, at hvert ministerium gør sit til at lette et ekstraordinært arbejdspres på medarbejderne.

'Jeg håber, at ovenstående initiativer kan bidrage til at tage toppen af arbejdspresset, således at der skabes lokale rammer, der understøtter, at både medarbejdere og ledere kommer godt igennem arbejdet med håndteringen af coronakrisen,' slutter Morten Bødskov sit hyrdebrev.

Brevet er et resultat af et møde sidst i januar 2021, hvor HK Stat, Akademikerne, DJØF Offentlig, Folketingets formand Henrik Dam Kristensen sammen med Morten Bødskov drøftede, hvordan de ’i fællesskab kan understøtte, at toppen tages af arbejdspresset i centraladministrationen.’

LÆS OGSÅ: Rita før møde om arbejdspres: Ansæt flere midlertidigt og undgå hovsaløsninger

Morten Bødskov udtrykte på mødet med fagforeningsrepræsentanterne og Folketingets ledelse sin egen og regeringens anerkendelse af de statsansattes arbejde under coronakrisen:

'De statsansatte har ydet en ekstraordinær indsats for at få Danmark bedst muligt igennem COVID-19. Det er regeringen både meget bevidst om – og også meget taknemmelig for,' skriver Morten Bødskov til ministerkollegerne.

HK Stats formand Rita Bundgaard glæder sig over skatteministerens signaler – men et brev gør det ikke alene, understreger hun:

- Morten Bødskovs brev til ministrene er et udmærket initiativ med en stærk opfordring fra medarbejdernes minister. Det afgørende er nu, hvordan ledelserne i ministerierne og de underliggende arbejdspladser omsætter Morten Bødskovs henstillinger til handling, siger Rita Bundgaard.

Traditionen med hyrdebreve stammer i øvrigt fra apostelbrevene i Det Nye Testamente og brevene til menighederne i den kristne kirkes første år. Et hyrdebrev læses normalt op fra prædikestolen på samme dag i alle kirker. Bødskovs opfodring til ministerierne om at lette arbejdspresset på medarbejderne er hermed bekendtgjort i HK Stats medier.