Emnerne i ni nye film strækker sig fra de meget aktuelle som ”covid-19” og ”digitalisering” til de mere evigtgyldige som ”godt samarbejde”, ”krænkelser”, ”digital chikane” og ”ulykker”. De er alle vigtige i indsatsen for et godt arbejdsmiljø.

Filmene bygger på materiale fra ”BFA Velfærd og Offentlig administration”, som HK Kommunal er en del af, og som er et af de fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.  De er ment som appetitvækker og introduktioner til værktøjer fra BFA om, hvordan man kan forebygge og tackle arbejdsmiljøproblemer på de konkrete områder.

Find filmene her:

Karen Brøndsholm, HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent, har været involveret i udviklingen af baggrundsmaterialet, og hun håber, at de ni film kan være en hjælp for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Hun kan kontaktes vedr. spørgsmål til film og materialer:

Karen.Broendsholm@hk.dk, tlf. 3053 3952.