Pengesedler på et bord

Ved årsskiftet blev betalingen på forsikringerne i Sampension nedsat. Det berører godt 40.000 medlemmer af HK Kommunal, og det typiske medlem vil opleve en reduktion på ca. 300 kr. årligt.

Med lavere priser på forsikringsdækningerne bliver der mere til pensionsordningen.

- Prisen på forsikringsdækningerne skal altid afspejle forventningen til årets erstatninger. Med denne prisændring er vi glade for, at der til gengæld bliver lidt mere til pension for det enkelte medlem, siger kundedirektør Ole B. Tønnesen fra Sampension.

Reserve muliggør lavere priser

Baggrunden for prisnedsættelsen er, at skadeudgifterne er faldet. Derved er der opbygget en reserve, som muliggør de lavere priser.

- Når de samlede skadeudgifter falder til et lavere niveau end medlemsbetalingen, nedsættes denne. Det er udgifterne til supplerende førtidspension og invalidesum, der er faldet, og derfor reducerer vi disse priser med 10 pct., men fastholder de samme dækninger på pensionsordningen for medlemmerne i HK Kommunal, siger Ole B. Tønnesen.

Ingen profit i en solidarisk ordning

Forsikringerne i pensionsordningen er solidariske. Det betyder, at alle medlemmer betaler for de faktiske udgifter til de medlemmer, der får brug for forsikringsydelserne – fx ved sygdom. Beløbet, der opkræves ud af pensionsbidraget, reguleres løbende. Hvis der er færre skader end antaget sættes betalingen ned – og det forhøjes, hvis der er flere udgifter. Det er en fordel for fællesskabet at der ikke er et forsikringsselskab, der skal tjene penge på aftalen.