Nathali Schaap Degn, formand for DL (tv) og Lene Roed har skrevet under på aftalen med de regionale arbejdsgivere, der blandt andet sikrer flere penge til kompetenceudvikling.

Ansatte i basisstillinger og de fleste specialister får mere i pension. Medarbejdere i lederstillinger og mange specialister får forbedret deres løn. På en del af de nederste grundlønsløntrin er der både forbedringer på løn og pension. Og så er der en stor pulje penge til lægesekretærernes videreuddannelse. Det er hovedresultaterne af det forlig, som HK Kommunal har indgået med arbejdsgiverne i regionerne. Forbedringerne kommer oven i de generelle lønstigninger på 5,02 procent, der blev aftalt i det generelle forlig forleden.

Der var afsat 0,45 procent af den samlede ramme til de specielle forhandlinger, og i alt var der 31 millioner kroner, som skulle fordeles.

I forhold til pensionen har alle et frit valg. Så hvis nogen foretrækker løn frem for pension, så kan man vælge at få den del, der ligger over 15,0 procent, udbetalt som løn. Det gælder også de nye stigninger i pensionen, der er aftalt i forliget.

Penge til kompetenceudvikling

Ud over forbedringerne på løn og pension er der flere penge til den enkeltes kompetenceudvikling hvert år, og så der afsat en særlig pulje penge øremærket til sundhedskommunom for lægesekretærer.

HK Kommunals formand Lene Roed er yderst tilfreds med de forbedringer, det er lykkedes at forhandle hjem med arbejdsgiverne i regionerne.

- Jeg er meget glad for, at vi har rykket på pensionen. Vi ved, at det giver stor tryghed for den enkelte at vide, at man kan se frem til økonomisk sikkerhed som pensionist. Samtidig har den enkelte mulighed for at veksle nogle af pensionsindbetalingerne til løn. Det er en rigtig fornuftig ordning, der gør, at den enkelte kan indrette sig alt efter, hvad der passer bedst, og hvor man er i livet. Og så vil jeg også fremhæve, at man nu kan få endnu flere penge til kompetenceudvikling. Videreuddannelse er en fremtidssikring af job og kompetencer. Og det håber jeg, at mange vil gøre brug af, siger Lene Roed.

Med det nye forlig kan man fremover søge op til 30.000 kroner om året til fra Kompetencefonden. Det er 5.000 kroner mere end i dag. Søger man penge til en masteruddannelse kan beløbet hæves til 50.000 årligt. Det skyldes, at masteruddannelser typisk er dyrere end akademi- og diplomuddannelser.

Særlig indsats for lægesekretærer

I forliget er der også særlige forbedringer for lægesekretærer, hvilket især skal ses i lyset af den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, der i løbet af en årrække skal erstatte lægesekretæruddannelsen, som vi kender den i dag. Der er afsat en særlig pulje, som kan finansiere hele udgiften til sundhedskommunom eller lignende kompetencegivende uddannelse – uanset at beløbet overstiger de 30.000 kroner årligt. Lægesekretærerne får også dækket deres udgifter til bøger og transport.

Og så er der aftalt et partnerskab med arbejdsgiverne, hvor man skal kigge på udviklingen af det sundhedsadministrative område med henblik på, at der også i fremtiden er ”de rette kompetencer til stede med både lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer til at løse de sundhedsadministrative opgaver”, som det hedder i forliget.

Visionært og fremsynet forlig

Formanden for lægesekretærerne i DL Nathali Schaap Degn kalder forligets fokus på lægesekretærer for visionært og fremsynet.

- Jeg er utrolig glad for, at forliget i den grad har opmærksomhed om lægesekretærernes vigtige rolle i sundhedsvæsenet. Det gælder kompetenceudvikling med den massive indsats, der er sat i gang med ekstra penge til sundhedskommunom. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også over det signal, der ligger i partnerskabet om fremtidens sundhedsadministrative opgaver, hvor lægesekretærerne både på kort og lang sigt tydeligvis betragtes som særdeles vigtige medspillere, siger Nathali Schaap Degn.

DL-formanden er også glad for, at det lykkedes at tegne overenskomst for den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, der begynder til september.

Forligets forbedringer i hovedtræk

Hvis du vil læse hele forligsteksten kan du downloade den her (pdf)

Lægesekretærer

 • Pensionen hæves med 0,36 procent for alle fra grundløn 12 til og med grundløn 36
 • Lægesekretærer på grundløn 22 ½ hæves til grundløn 23
 • Specialister på grundløn 30 ½ hæves til grundløn 31
 • Ledere på grundløn 43 får et årligt tillæg på 2500 kroner (2018-niveau)

 

Administrativt personale, IT, laboratorie-, miljøpersonale m.fl.

 • Pensionen hæves med 0,36 procent for alle fra grundløn 12 til og med grundløn 42
 • Telefonister på grundløn 12 hæves til grundløn 13
 • IT-medarbejdere, informatikassistenter og erhvervssproglige korrespondenter på grundløn 21 ½ hæves til grundløn 22
 • Assistenter, grafikere og eventkoordinatorer på grundløn 22 får et årligt tillæg på 1.500 kr. (2018-niveau)
 • Tandklinikassistenter på grundløn 22 ¼ får et årligt tillæg på 1.500 kr. (2018-niveau)
 • Miljøassistenter på grundløn 22 ½ hæves til grundløn 23
 • Specialister på grundløn 31 1/2 hæves til grundløn 32
 • Specialister på grundløn 41 får et årligt tillæg på 1.500 kr. (2018-niveau)
 • Specialister på grundløn 46 får et årligt tillæg på 2.500 kr. (2018-niveau)
 • Ledere på grundløn 42 går et årligt tillæg på 1.500 kr. (2018-niveau)
 • Ledere på grundløn 47 får et årligt tillæg på 2.500 kr. (2018-niveau)

 

Andet

 • Beløbet man kan søge om fra Kompetencefonden stiger fra 25.000 kroner til 30.000 kroner årligt. Til masteruddannelser kan der søges op til 50.000 kroner
 • Særlig pulje på 21 millioner kroner til sundhedskommunom for lægesekretærer
 • Man kan i overenskomstperioden også søge til IT-certificeringer gennem Kompetencefonden
 • Partnerskab med arbejdsgiverne til udvikling af fremtidens sundhedsadministrative område
 • Sundhedsadministrative koordinatorer optages i overenskomsten for lægesekretærer og indplaceres på løntrin 27 plus 3.495 kr. (2018-niveau)