Mette Solberg (t.v.) og Helle Søndergaard(t.h.) startede i februar på tredje og sidste modul. Til efteråret kan de, når de har skrevet en afsluttende rapport, kalde sig certificerede trivselskoordinatorer. 
- Vi får en uddannelse, der er sat sammen af tre spændende, enkeltstående temaer, hvor vi får masser af konkrete redskaber til at arbejde med god trivsel på forskellig vis, siger Mette og Helle.
Helle Søndergaard er til daglig administrativ ledelsessekretær, og Mette Solberg er organisator i HK MidtVest. Fagforeningen har udviklet trivselskoordinator-uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest. 
En dag i en middagspause i kantinen faldt Helle og Mette i snak om den nye uddannelse, som havde vakt deres nysgerrighed:
- Vi skal tage vores egen medicin. Når nu vores arbejdsplads er med til at udvikle en uddannelse, der sætter fokus på god trivsel på arbejdspladser, så bør vi da også bakke op om den og uddanne vores egne trivselskoordinatorer, mener Helle og Mette, som begge brænder for at bidrage til god trivsel og godt fællesskab kollegerne imellem.

Mette Solberg er dagligt i kontakt med mange ansatte på mange slags arbejdspladser i det midt- og vestjyske, og her får hun også stor gavn af sin nye uddannelse: 
- Jeg hører mange livshistorier, når jeg besøger arbejdspladser rundt om, og her kan jeg virkelig bruge det, jeg har lært om at spore sig ind på folks trivsel. Jeg har fået en god baggrundsviden om hverdagens udfordringer, og det gør, at jeg meget bedre kan tale med folk og spotte, om der er noget på vej, eksempelvis tidlige tegn på stress, siger Mette.

Helle Søndergaard sidder i en backoffice-funktion med mange HR-relaterede opgaver, og også her får hun god brug for det, hun har lært: 
- Når man, som jeg, sidder med HR-området, så giver uddannelsen rigtig god mening. Jeg kan mærke, at jeg har fået en langt større forståelse for teorien bag sådan noget som stresspolitikker, siger hun. 

Trivsel, kommunikation og coaching

Uddannelsen til Trivselskoordinator er sat sammen af tre moduler på akademiniveau, som giver de studerende større viden om stress, og hvordan man kan fremme god trivsel. Trivselskoordinatorerne får en indsigt, så de naturligt bliver dem, kollegerne har lyst til (og tør) at spørge til råds. Og så får de overblik over arbejdsmiljøet i en organisation og redskaber til at arbejde konkret og konstruktivt med det. Det oplever Mette og Helle også:

- Vi er blevet trygge i at gå til kollegerne, hvis vi spotter noget. Man har en forpligtelse til at reagere. Det er også blevet meget mere naturligt at gå til lederne og sige: "Hey, har I fokus på, at der er en kollega her, der måske skal tages hånd om?" Det er fedt, også selvom vi er meget enige om, at vi har en rigtig god arbejdsplads.

Får et nyt netværk forærende

På Trivselskoordinator-uddannelsen har Mette og Helle mødt medstuderende fra mange andre lokale virksomheder. 
- Vi har både fået et nyt netværk og masser af input. Det er fedt at finde ud af, hvordan de gør andre steder og at man på den måde kan blive inspireret og lære af hinanden på kryds og tværs, siger Helle og Mette. 

De fremhæver også, at en af uddannelses store styrker er, at praksis fylder meget. De studerende skal inddrage deres egen virksomhed og de opgaver, de sidder med til hverdag.  Derfor har Mette og Helle også stor glæde af at tage uddannelsen sammen. Det er en god anledning at se den fælles hverdag i et nyt lys, og det gør det meget nemmere, at arbejde videre med det, de har lært, hjemme i hverdagen bagefter. 

- Når vi skal optage en video fra vores egen hverdag, som vi bagefter skal arbejde med på uddannelsen, bliver det, vi lærer, pludselig meget konkret. Det gør også, at det er meget nemmere at bruge det, vi lærer bagefter. Jeg er for eksempel begyndt at målrette de mails, jeg skriver, meget mere. Også til mine kolleger. Det har jeg fået gode værktøjer til på uddannelsen, fortæller Mette.

- Koblingen mellem teori og praktisk hverdag giver rigtig god mening. Det, at vi skal afslutte med eksamen gør også, at vi lige kommer dét spadestik dybere ned, som får tingene til at hænge fast, lyder det fra de to kolleger.

Omstillingsfonden og kompetencefond betaler

Uddannelsen til Trivselskoordinator er en kompetencegivende erhvervsakademiuddannelse. 
Mette Solberg har derfor søgt om at kunne tage uddannelsen med penge fra den kompetencefond, hun er dækket af. Fonden har bevilget hende hele uddannelsen.

Helle Søndergaard har kunnet fået sin uddannelse finansieret via Omstillingsfonden. Formålet med Omstillingsfonden er at give faglærte og ufaglærte medarbejdere et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Man kan få op til 10.000 kr. årligt indtil udgangen af 2021.  
Læs mere om Omstillingsfonden

fakta om trivselskoordinator

Uddannelsen er bygget op af 3 akademiforløb:

Trivsel i organisationen (5 ects)
Coaching og konflikthåndtering (10 ects)
Kommunikation i praksis (10 ects).
Du bliver certificeret med en afsluttende rapport

Meld dig til uddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest.
Næste opstart af første modul er i septemeber 2021