To kolleger griner sammen i parfumeriafdelingen i Føtex

Din fritvalgskonto stiger 1. marts eller 1. april 2021. Arkivfoto: Simon Klein Knudsen 

Sådan er din fritvalgskonto steget
I 2012 fik du for første gang en fritvalgskonto med din overenskomst. Dengang var beløbet på 1,0 %. Siden da er kontoen steget hvert år.

1. marts 2016: 2,0 %
1. marts 2017: 2,7 %
1. marts 2018: 3,4 %
1. marts 2019: 4,0 %
1. marts 2020: 5,0 %
1. marts 2021: 6,0 %
1. marts 2022: 7,0 %

Din fritvalgskonto er steget den 1. marts fra 5,0% til 6,0 %. Stigningen gælder for de fleste af HK Handels medlemmer, som arbejder på overenskomst som kontor-, lager- eller butiksansat. Tjek i boksen nedenfor, hvad der gælder for dig, eller log på Mit HK for at se, hvilken overenskomst du hører til.

Fritvalgskontoen (der også kaldes fritvalgs lønkonto, særlig konto eller særlig opsparing) giver dig mulighed for selv at vælge, om du vil have f.eks. højere pension, løn eller ekstra frihed. Kontoen kan bruges til ekstra feriepenge, ekstra pension, to børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag, lægebesøg med børn eller løbende udbetaling med din løn.
Hvert år i maj skal du bestemme, hvad der skal ske med kontoen det efterfølgende år. Hvis du ikke vælger noget, kan din arbejdsgiver udbetale kontoen løbende med din løn. Vær opmærksom på, at arbejdsgiver skal have opfordret dig til at træffe et valg, før kontoen kan udbetales løbende. Hvis du ønsker seniorfrihed, er det særligt vigtigt, du giver besked i maj, da seniorfriheden bortfalder, hvis din konto løbende bliver udbetalt.

Tjek din lønseddel 

Husk at tjekke din lønseddel for marts, om du har fået det rigtige beløb, og kontakt evt. jeres lønkontor, hvis der er sket en fejl. Du kan også altid kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Se også: Sådan fungerer fritvalgskontoen

Se om stigningen gælder dig

Stiger 1. marts 2021
Dansk Erhverv Arbejdsgiver (butiks- og funktionæroverenskomsterne)
DIO II (butiks- og funktionæroverenskomsterne)
Coop/Irma, BA og SFU (butiksansatte)
Drivkraft Danmark

Stiger 1. april 2021
Danske Slagtermestre

Overenskomster, der stadig forhandles
Mellemlederoverenskomsten med Coop
Kontor- og lageroverenskomsten med Coop