HK Kommunal og en række andre organisationer har indgået forlig med både de kommunale og regionale arbejdsgivere om fornyelse af chefaftalerne.

Forligene er en del af den samlede afstemning om OK21, der starter den 15. marts 2021.

Fakta om forligene

 

  • I chefaftalen på det kommunale område er bundgrænsen for frit valg sænket til 15% (hvor man kan vælge mellem at få det som pension eller udbetalt som en løndel). Det gælder det fra den 1.januar 2022.
  • I begge aftaler er der pensionsforbedringer, der indgår i fritvalgstillæg på den del, der overstiger 15 %. Begge med virkning fra den 01.april 2022.
  • Forhøjelsen er 0,48 % i RLTN og 0,57 % i KL.
  • Der er 0,25 % oveni til henholdsvis regionsdirektører, kommunaldirektører, der har en centralt fastsat løn og derfor ikke kan få lokal løn, ligeledes med virkning fra den 01.april 2022.
  • I regionerne er der endvidere forhøjelse af et tillæg til sygehusdirektører – 15.000 kr. årligt, med virkning fra den 01.april 2022.
  • Både på det kommunale og regionale område er der aftalt et projekt om distanceledelse, der søges gennemført i Væksthus for ledelse, som et fælles projekt

 

Du kan finde alle forligsteksterne på hk.dk/ok21/forlig