En borger med et udenlandsk klingende navn klagede til Ligebehandlingsnævnet over en kommunes jobcenter

Han følte sig diskrimineret, fordi sagsbehandleren havde anvendt oplysningen om, at han er ”efterkommer af ikke-vestlig indvandrer”.

Kommunen bestred ikke denne oplysning eller anvendelsen af begrebet som sådan, men fortalte til nævnet, at oplysningen bliver leveret fra Jobnet.dk, som alle der ønsker dagpenge i øvrigt skal være tilmeldt.

Borgeren derimod lagde han mærke til en kolonne, hvor der stod hans baggrundsoplysninger - at han er ”efterkommer af ikke-vestlig indvandrer”. Kolonnen var udfyldt på forhånd og kunne ikke ændres.

Følte sig sat i bås

For borgeren virkede det meget forkert, da han er født i Danmark og har boet hele sit liv i Danmark, men til mødet på jobcenteret fik borgeren en følelse af at blive sat i bås på grund af sit udenlandsk klingende navn. 

Ligebehandlingsnævnet konkluderer dog, at borgeren ikke har kunnet dokumentere, at han på baggrund af de nævnte oplysninger var blevet behandlet eller stillet dårligere på grund af sin etniske oprindelse.

Borgeren henvises i øvrigt til STAR, hvis han ønsker baggrundsoplysningen ændret.