Seks politifolk, to politikredse og seks kommuners kontrolteam skal de næste to år indgå i et pilotprojekt mod social snyd.

Det er en del af det nyligt indgåede politiforlig, fortæller netmediet DKNyt(kræver abonnement) der oplyser, at projektet starter omkring sommeren 2021.

Projektet skal især have fokus på at afsløre social bedrageri hos bandemedlemmer, hvorfor et tættere samarbejde skal afprøves.

Politifolkene skal blandt andet kortlægge de enkelte kommuners anmeldelsespraksis, lokale trends og kriminalitetsmønstre, og det skal danne grundlag for et intensiveret lokalt samarbejde mellem den enkelte politikreds, kommunerne og andre relevante myndigheder som Skat og UDK.

Da mange kommunale kontrolteams tidligere har klaget over, at meget få sager bliver taget op af politiet til nærmere efterforskning, skal projektet desuden sikre bedre oplysninger fra kommunerne, så sagerne i højere grad fører til efterforskning og evt. domfældelse.