Udsnit af potteplanter i gartneri

HK'erne arbejder med administration, salg og indkøb i gartnerier, land- og skovbruget.

En højere indbetaling på fritvalgskontoen, børneomsorgsdage og stigninger på minimallønssatser. Det er nogle af de forbedringer, som HK’ere ansat inden for gartneri-, land- og skovbrug kan se frem til i den nye overenskomst.

Forhandlingerne har trukket ud denne gang. Og det var først, da forhandlingerne blev overtaget af forligsmanden, at det lykkedes at indgå en aftale, som både HK Privat og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgiver(GLS-A) kunne nikke ja til.

- Vi blev mødt med et krav om, at HK-lønningerne for butiksområdet skulle være lavere. Argumentet var, at butikslønningerne inden for GLS-A generelt er højere end inden for resten af butiksområdet. Men i vores optik skal GLS-A-butiksansatte selvfølgelig have en løn, der afspejler den branche, de arbejder i, forklarer Jesper Schmidt Sørensen, der er faglig sekretær i HK Privat.

Jesper Schmidt Sørensen glæder sig over, at det lykkedes at afværge GLS-A’s krav om lavere lønninger. Han er tilfreds med den indgåede overenskomst, som han betegner som fornuftig uden at være sprudlende.

- Langt hen ad vejen er det de samme forbedringer, som der blev opnået på Industriens Funktionæroverenskomst, som er den toneangivende overenskomst på det private arbejdsmarked, i 2020, siger Jesper Schmidt Sørensen.

Fokus på uddannelse

Fritvalgskontoen stiger 3 % til i alt 7 % i løbet af overenskomstperioden 21-24. Som noget nyt kan fritvalgskontoen bruges til køb af børneomsorgsdage og frihed i forbindelse med lægebesøg med børn. Rettighederne gælder for børn under 14 år.

Derudover forbedres uddannelsesrettighederne. Fx bliver retten til aftalt uddannelse gjort permanent, og alle virksomheder opfordres til at udpege en uddannelsesambassadør blandt medarbejdere, som får ansvar for at sætte fokus på efter- og videreuddannelse for HK’erne.

Og som noget nyt får elever ret til en pensionsopsparing.

- Jeg er særligt glad for, at vi fik pension til eleverne. Vi ved jo, at en god tredje alder også hænger sammen med, hvor god en økonomi man har. Og at det er vigtigt at begynde at spare op allerede fra ungdomsårene, siger Jesper Schmidt Sørensen.

Den nye overenskomst er sendt til urafstemning blandt HK’erne inden for den grønne sektor, og fristen for at stemme udløber d. 25. marts kl. 23.59. Resultatet af urafstemningen bliver offentliggjort dagen efter d. 26. marts kl. 12.00 på HK Privats hjemmeside.