38 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som foregik virtuelt som følge af Corona-pandemien.

 

- Når vi ser på uddannelse, uddannelsesveje og efterspørgslen på administrativt uddannede HK’ere i Midt- og Vestjylland, står vi i HK Stat tilbage med stor forundring, når det gælder udviklingen i antallet af administrative HK-uddannelsespladser, sagde formand Hans Christian Fløe i sin mundtlige beretning og fortsatte:

 

- Med den efterspørgsel, der er efter administrative kompetencer, burde antallet af elevpladser være stigende. Men vi oplever lige det modsatte – antallet falder – og helt underligt også på de statslige uddannelsesinstitutioner, der har ansvaret for de unge menneskers teoretiske basisuddannelser.

 

- Det er da mærkeligt set i lyset af, at store fødselsårgange er på vej ud af arbejdsmarkedet til et velfortjent seniorliv – rigtigt mange af disse stillinger skal genbesættes samtidig med, at der kommer nye, ledige HK-stillinger inden for det statslige område. I HK Stat tror vi på, at der er og bliver brug for HK-medlemmer med de rigtige kompetencer. Så derfor: Lyt – ager – gør dig klar til fremtidens arbejdsmarked, opfordrede han.

 

Hans Christian Fløe, formand for HK Stat MidtVest, på talerstolen.

Det store mødelokale i HK-Huset i Herning var, fordi generalforsamlingen foregik virtuelt, omdannet til det, der lignede et tv-studie.

 

Brug din stemme

Hans Christian Fløe kom også ind på de afsluttede overenskomstforhandlinger og den urafstemning, der venter:

 

- HK Stat anbefaler et ja – men det, der virkelig er vigtigt, er, at så mange HK Stat medlemmer som muligt stemmer. Der bliver nemlig lagt mærke til stemmeprocenten – også på arbejdsgiversiden, sagde han.

 

Tak for indsatsen

Hans Christian Fløe benyttede også lejligheden til at takke medlemmerne for den indsats, de har ydet i et højest usædvanligt år med Corona.

 

- Langt de fleste af jer har været sendt hjem at arbejde, og fra jeres hjemmearbejdspladser har I kæmpet en brav kamp for at få opgaverne løst. Og I, der er blevet tilbage på kontorerne, har ligeledes kørt på med krum hals. Jeg synes, I er seje, roste han.

 

Formand genvalgt

På generalforsamlingen blev Hans Christian Fløe genvalgt som formand for HK Stat MidtVest for to år.

 

Til bestyrelsen blev også valgt Heidi Søgaard Madsen, Jane H. Krarup og Kim Kofoed Aalbæk (genvalgt for to år) samt Marlene Fyrstenborg (nyvalgt for to år) samt Michael Erhardsen (nyvalgt for et år). Første suppleant blev Louise Bøgvad Andersen og anden suppleant May Britt Heggelund (nyvalgt for et år).

 

Se højdepunkterne fra beretningen:

 

 

Artiklen er opdateret 10. marts 2021

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.