61 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som foregik virtuelt som følge af Corona-pandemien.

- I takt med, at samfundet åbner sig igen, bliver der plads til at rette blikket fremad og arbejde med alt det, vi har lært af Corona-tiden. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se hjemmearbejdspladser langt flere steder fremover, sagde formand Inger Stranddorf i sin mundtlige beretning.

- Det er jo blevet ganske tydeligt, at der kan være gevinster ved at sidde uforstyrret hjemme. De digitale landvindinger giver mange muligheder for at arbejde effektivt – men vi har også set, at der kan være udfordringer med trivslen, når man er på distancen, fortsatte hun.

- Det betyder noget for vores trivsel, at vi har den daglige kontakt til kollegerne og arbejdspladsen. Det skal vi huske på, når vi taler med arbejdsgiverne om at finde gode modeller for fremtidens arbejdsliv. Man skal trives i det som medarbejder. Og husk: Arbejdsmiljøloven gælder også, når du arbejder hjemmefra, pointerede hun.

Inger Stranddorf på talerstolen

Det store mødelokale i HK-Huset i Herning var, fordi generalforsamlingen foregik virtuelt, omdannet til det, der lignede et tv-studie.

 

Grumme spor

Inger Stranddorf kom også ind på de lange, grimme spor, Corona trækker efter sig.

- Corona-pandemien har været virkelig grum for flere brancher. Rejsebranchen og turisterhvervet. Oplevelsesøkonomien. De store messer og events og en masse følgeerhverv. Nogle af vores medlemmer har mistet deres job under Coronaen.

- Et lille lys i mørket er dog, at vi har fået vores lønforsikring i HK Privat. Det giver en økonomisk tryghed, at lønforsikringen kommer i et halvt år som supplement til dagpengene. Det giver ro i maven til at kunne koncentrere sig om jagten på et nyt job, sagde hun.

- Heldigvis er en del af de ramte medlemmer allerede kommet godt videre i nye jobs. Nogle i jobs, som faktisk er skabt under Corona. Vores JobBørs har for eksempel hjulpet med at finde HK’ere, der arbejder på testcentre og med opsporing af smittekæder. Det er en opgave, ATP har fået af myndighederne. Det er netop sådan noget, vores JobBørs er eksperter i: At matche dygtige HK’ere med ledige jobs hos lokale arbejdsgivere, forklarede hun.

 

Formand genvalgt

Inger Stranddorf blev genvalgt som formand for HK Privat MidtVest for to år.

Til bestyrelsen blev også valgt Gitte Rahbek, Edith Nielsen, Bente Mentz (genvalgt for to år) og Christina Jeppesen (nyvalgt) samt suppleanterne Ketty Jakobsen og Søren Poulsen  (genvalgt for et år) samt Tina Kjeldal (nyvalgt).

 

Se højdepunkterne fra beretningen

 

 

Artiklen er opdateret 17. marts 2021

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.