På det seneste DL-F bestyrelsesmøde den 16. marts 2021 blev overenskomstresultaterne på det offentlige område kort gennemgået. Ca. 1/3 af DL-F’s medlemmer er offentligt ansatte og de skal derfor i gang med urafstemningen nu.

 

Her får du en kort gennemgang af, hvad DL-F bestyrelsen særligt har noteret sig af resultater.

 

HK Kommunal (kommunerne/regionerne):

 • Generelle lønstigninger til alle på 5,02 procent
 • Reallønnen er sikret
 • Parallel lønudvikling med de private
 • Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Særlig fokus på seniorer
 • Du kan få 30.000 kroner fra Kompetencefonden hvert år
 • Medarbejderne involveres i grøn omstilling

  Læs mere her: Alt om aftalerne for ansatte i kommunerne og Alt om aftalerne for ansatte i regionerne.

   

  HK Stat:

 • Samlet økonomisk ramme på 6,75 procent 
 • Reallønnen sikret: 4,42 procent i generelle lønstigninger for alle 
 • Reguleringsordning, så lønnen følger de private lønninger 
 • Medarbejdere på 62+ får en ny seniorbonus på 0,8 procent om året som enten kan købe 2 fridage ekstra eller udbetales som løn eller mere i pension
 • Minipension minimeres: Alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres fra 4 til 2 år 
 • Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser 
 • Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling  

 

DL-F bestyrelsen opfordrer afslutningsvis til, at alle bruger deres stemme – og stemmer om overenskomstresultatet. 

 

For: dem der stemmer bestemmer!

 

Dansk Laborant-Forening/HK 

Bestyrelsen