Når junior skal have et navn, skal Folkekirken ikke længere stå for den administrative opgave, mener folkene bag et nyt borgerforslag.

 

Folkekirken står i dag for personregistrering og navngivning – også selv om borgeren selv klarer det via digital selvbetjening, så er det formelt set sognekontoret der står for opgaven.

Nu vil et borgerforslag flytte opgaven til kommunen.

Initiativet kommer blandt andet på baggrund af en retssag, som dog nu er anket til Landsretten, hvor et par af principielle årsager nægter at navngive deres fælles barn til Folkekirken.

Gør som i Sønderjylland

Parret fik i byretten en betinget fængselsdom for brud på navneloven samt 4000 kr. i månedlig bøde for hver måned, det nu 3-årige barn ikke formelt set navngives.

Forslagsstillerne peger blandt andet på Sønderjylland, hvor opgaven varetages af kommunen – og har gjort det siden genforeningen i 1920. 

Planen var nemlig at indføre civil personregistrering i hele landet, men af forskellige årsager blev det aldrig ført ud i verden, så derfor ligger opgaven i resten af landet hos Folkekirken.