Det var planen at den nuværende e-boks skulle udgå til august 2021, men lanceringen er nu udskudt.

På grund af corona-situationen har Digitaliseringsstyrelsen meddelt at den nye løsning først går i luften i slutningen af november.

Den nye løsning går foreløbigt under navnet ”Næste generation Digital Post – NgDP”.

Borgere får to postkasser

Den nye løsning betyder, at borgere skal forholde sig til to digitale postkasser – den nye generation, hvor al kommunikation med offentlige myndigheder sker – og så den gamle e-boks, hvor digital post fra banker, forsikringsselskaber, arbejdsgivere mv vil lande.

Ifølge Kommunalbladets oplysninger arbejdes der dog på en løsning, så man kan få adgang til begge postkasser via den ene.

For sagsbehandlere og administrative medarbejdere giver NgDP-løsningen nogle nye redskaber.

Sagsbehandlere kan bruge metadata i breve

I løsningen ligger nemlig MeddelelsesModel – MeMo”, som gør det muligt at tilføje meddelelserne med forskellige metadata, så det fremadrettet vil være tydeligt, når der er en svarfrist, når der er tale om en bøde eller hvis du modtager et dokument, der skal underskrives.

For sagsbehandlere mv bliver det også muligt at anvende metadata til brug ved systematisering af interne datastrømme, automatisk journalisering mv. 

Baggrunden for at skyde lanceringen er, at der ikke er en overgangsfase, men sker fra den ene dag til den anden, hvorfor systemet bare skal virke – og i situation med indkaldelse til vaccinationer, hjemsendelse af medarbejdere har myndigheder og leverandører, at det er bedst at skyde projektet til alt forhåbentlig fungerer mere normalt.