Bogstaverne a, b og c

5,05 % mere i løn over de næste tre år, fridage til seniormedarbejdere og mere ind på pensionsopsparingen. Det er de vigtigste forbedringer i den overenskomst, som HK Privat og Aftaleenheden netop er blevet enige om. Overenskomsten omfatter skolesekretærer og andre HK’ere, der er ansat på privat- og friskoler.

Udover forbedringerne, som alle HK’erne får glæde af, er der også afsat en pulje, som skal bruges til lokal løndannelse mm.

Overenskomsten kom i hus onsdag d. 17. marts efter et kort, men intenst forhandlingsforløb.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi samlet set har fået 6,75 %, der er den økonomiske ramme for det statslige område, som vi jo følger. De 6,75 % er dog ikke prangende, hvilket nok skyldes, at vi stadig står midt i coronakrisen, siger Claus Olsen, der er faglig sekretær i HK Privat og hovedansvarlig for overenskomsten.

Forbedringer til alle medarbejdere

De generelle lønstigninger på 5,05 % udmøntes i mindre stigninger, som er fordelt hen over hele overenskomstperioden. Derudover er der en lønstigning på 1,50 kr. pr. time til de timelønnede. Og altså en pulje på 1,5 % til lokal løndannelse mm.

- Udover at vi fik den fulde ramme, så har vi også sikret, at der er noget til alle medarbejdergrupper, forklarer Claus Olsen.

Oveni de generelle lønstigninger kan HK’erne under overenskomsten se frem til en pensionsopsparing, der vokser lidt hurtigere fremover, når pensionsbidraget stiger med 1 % til i alt 16 %. Og de medarbejdere, som har mindre end 5 år til folkepensionsalderen får 2 betalte seniorfridage.

Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. april 2021 til 1. april 2024. Den træder i kraft, når den er godkendt af både HK Privat og Aftaleenheden, som består af Danmarks Private Skoler, Lilleskolernes Sammenslutning og Dansk Friskoleforening.