Efter flere måneders delvis suspendering af beskæftigelsesindsatsen kan jobcentrene og kommunerne nu se frem til en gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen.

Fra den 15.april vil det nemlig igen være muligt for jobcentrene at henvise ledige til virksomhedspraktik og løntilskudsjob. 

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover vil kommunerne også kunne give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering til ledige, som i særlig høj grad risikerer at miste kontakten til arbejdsmarkedet.

Ikke længere frivilligt

Med den gradvise genåbning vil det heller ikke længere være frivilligt for borgerne at tage imod joncentrenes tilbud. Dog har ministeren lagt et  forbehold ind for borgere, der er i risikogruppen for corona eller har pårørende i risikogruppen.

I de tilfælde skal sagsbehandleren konkret vurdere om tilbuddet er det rigtige for den ledige.

- Der er ingen tvivl om, at coronaen har ramt ledige hårdt, og det er særligt gået ud over ledige på kanten af arbejdsmarkedet og langtidsledige. Det skal vi tage hånd om, og første skridt på vejen er at få genåbnet en del af den aktive beskæftigelsesindsats, udtaler beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Udover lanceringen af åbningsdatoen retter ministeren også en særlig tak til sagsbehandlerne.

- Sagsbehandlerne i kommunerne og a-kasserne har arbejdet hårdt for at få indsatsen til at hænge sammen og særligt for at holde kontakten med borgerne under nedlukningen. Jeg vil gerne sige dem stort tak for deres flid og evne til at tænke kreativt i en svær situation, siger Peter Hummelgaard.

En pukkel venter

I HK Kommunal hilser man både ministerens tak og plan for genåbning af beskæftigelsesindsatsen velkommen.

- Den gradvise genåbning af samfundet betyder jo, at der kommer mere gang i økonomien. Og i takt med det skal der også gang i beskæftigelsesindsatsen. Så det er godt, at der nu igen åbnes for virksomhedsrettede tilbud, siger Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal.

Han erkender dog også, at der kommer til at ligge et stort arbejde for sagsbehandlerne forude.

- Nedlukningen og den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder, at der ligger nogle store sagspukler. Vi skal have en plan for, hvordan vi kommer dem til livs på en god måde, hvor både borgere, virksomheder og medarbejderne i landets jobcentre kan følge med. Det drøfter vi med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, KL og de andre aktører på området, siger Mads Samsing