”Jeg føler mig ensom, uden motivation. Kedsomheden dukker hele tiden op, når jeg sidder alene foran min skærm”.

”Jeg savner kontakt med mine kolleger – og så er jeg angst for, om jeg bliver sortlistet på arbejdsmarkedet, fordi jeg er uddannet under Corona-nedlukningen…”

Sådan lyder nogle af de bekymringer, som offentligt ansatte kontorelever i Nordjylland udtrykker i kontakten med deres fagforening, HK.

”Vi oplevede efter Corona-nedlukningen omkring jul flere og flere opringninger fra kontorelever. De gav udtryk for en følelse af være ensomme, dårlig trivsel og de savnede i den grad den faglige og sociale kontakt til kollegerne”, fortæller de faglige konsulenter Lisbeth Vinther og Morten Ridder.

HK-Nordjylland satte derfor hurtigt en indsats i gang for at hjælpe eleverne: Afdelingens ungdomskonsulent fik inviteret til et digitalt møde for eleverne den 17. februar 2021. 27 kontorelever tog mod invitationen og loggede sig ind til det virtuelle møde. Her kunne de få svar på spørgsmål, tips og tricks samt gode råd til, hvordan de kunne styrke trivslen.

Sårbare elever tog ordet

”Fortæl om hvordan I helt konkret oplever hverdagen som kontorelev midt i en Coronatid”.
Sådan lød opfordringen fra de faglige konsulenter på mødet - og hurtigt flød ordene gennem det virtuelle rum. Alle eleverne bidrog i dialogen. Elevernes fortællinger handlede både om problemer her og nu og om bekymringer for fremtiden. De fortalte om at føle sig ensom, om at være nervøs for at tage ordet til et digitalt personalemøde, om at have for meget at lave – og for lidt, om at være bekymret for, om de lærer nok til at få en god uddannelse.

”Selv om mange af eleverne fortalte om problemer, så oplevede vi en meget positiv stemning. Alene det at få lov til at fortælle og blive lyttet til, hjælper helt sikkert mange af kontoreleverne. De er nye på arbejdsmarkedet. De kender ikke deres kolleger ret godt. De er fagligt usikre. Derfor er eleverne ekstra sårbare i en krisetid med Corona-pandemi – også meget mere sårbare end alle kollegerne med både mere arbejds- og livserfaring samt et langt stærkere netværk”, forklarer Lisbeth Vinther.

På mødet kunne de faglige konsulenter hjælpe eleverne med også at se mulighederne i krisen. Corona-krisen har nemlig også styrket eleverne.
”I har klaret at gennemføre en elevuddannelse midt i en global pandemi. Vi er overbevist om, at I har fået nogle unikke kompetencer i selv at opsøge læring. I har i den grad lært at arbejde selvstændigt – og det tror jeg kan være meget værdifuldt – også for jeres arbejdsgivere. I er måske i virkeligheden endnu mere attraktive for fremtidige arbejdsgivere fordi Corona-tiden netop har styrket jeres personlige kompetencer”, lød budskabet fra faglig konsulent Morten Ridder til eleverne, når eleverne udtrykte deres angst for, om de kan få et godt job i fremtiden. 

Sociale tips og tricks

En betydelig del af mødet handlede også om at udvikle idéer til at løse de udfordringer, som eleverne oplever:
”I HK oplever vi heldigvis mange kreative løsninger på arbejdspladserne for at skabe socialt fællesskab under hjemsendelsen. F.eks. kan digitale kaffemøder, banko via internettet og virtuelle fredagsbarer være med til at skabe social kontakt – også i en Corona-tid. Jeg tror, at mange af eleverne gennem mødet har fået delt konkrete idéer til at skabe en bedre trivsel for dem selv og for deres kolleger”, fortæller Louise Nabe-Nielsen, Ungdomskonsulent.   

Fra individuelt problem til fælles løsninger

Mødet medvirkede til at opbygge nye relationer mellem eleverne og deres fagforening.
”Eleverne fik på mødet en meget mere nuanceret forståelse af fællesskabet i en fagforening. Vi fik vist, at vi kan hjælpe med at udvikle konstruktive idéer til bedre trivsel. Det er en stor styrke både for eleverne og for os, at vi i fællesskab kan hjælpe med individuelle problemer og samarbejde om at finde løsninger”, konkluderer de tre HK-medarbejdere, der allerede er i gang med at planlægge nye initiativer for at styrke kontakten mellem kontoreleverne og deres fagforening – både under og efter Corona-pandemien.

 

Elevklubformand: Corona-hjemsendelsen styrkede selvstændigheden – men kostede studieturen

”Coronaen har krævet, at vi som elever arbejder og lærer endnu mere selvstændigt. Vi er derfor blevet bedre rustet til selv at opsøge opgaver og har udnyttet forskellige kontaktformer til at få sparring hos vores kolleger. Men det har også været meget hårdt at arbejde alene og hjemmefra. Vi har haft svært ved at blive en del af arbejdspladsens kultur - og det kan være hårdt, når vi som elever skifter afdeling og kolleger”.

Sådan opsummerer Rachel Tang Hermansen, 2. års kontorelev i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune indtrykkene efter mere end et år med Corona og flere langvarige hjemsendelser. Rachel er endvidere formand for elevklubben i Aalborg Kommune.

Heldigvis oplever Rachel, at de elevansvarlige, lederne og kollegerne har gjort en stor indsats for at give eleverne en så normal uddannelse som muligt. Elevplaner og de faglige planer er stort set overholdt, men det sociale har naturligvis været ramt.

”Vores fælles studietur til Bruxelles blev eksempelvis aflyst – og den tur skulle netop have knyttet os sammen som elevgruppe i kommunen. I stedet for fælles tæt samvær på en udlandstur blev vi isoleret hjemme hver for sig. Eleverne fik af Aalborg Kommune tilbudt et valgfag om EU i stedet for den aflyste studietur, men også dette tilbud blev præget af Corona-hjemsendelser”, konstaterer Rachel.

Rachel afslutter uddannelsen til sommer:
”Jeg håber, at alt det jeg har lært under uddannelsen – på trods af, men også i kraft af, Coronaen – gør mig klar til at springe ud på arbejdsmarkedet og søge et nyt godt job, hvor vi kan bruge vores kompetencer og den træning i ”Omstillingsparathed”, som Coronaen har givet os med i ballasten”, lyder det fra den 28-årige kontorelev på en telefon fra hjemmearbejdspladsen.

Rachel Tang Hermansen
Rachel tang Hermansen, elevklubsformand i Aalborg Kommune, Privat foto.