I år holder HK Kommunal bibliotekskonference den 29.-30. november på Hotel Nyborg Strand. Temaet er "Biblioteket – nye potentialer, partnere og brugergrupper", og planlægningen er i fuld gang. Sæt kryds i kalenderen nu – og fortæl os, hvad du gerne vil opleve til konferencen.

Konferencen sætter denne gang fokus på folkebibliotekerne som et centralt omdrejningspunkt i lokalsamfundet. De seneste 10 år er der sket næsten en fordobling af arrangementer, aktiviteter m.m., og bibliotekerne har aldrig haft så mange samarbejder og partnerskaber med organisationer, frivillige og på tværs af kommunens velfærdsområder. Til konferencen bliver vi også klogere på de mange forskellige brugere, som finder vej til bibliotekerne, og vi inspirerer til, hvordan nye kan komme til.

Vi stiller spørgsmålene:

  • Hvordan griber bibliotekerne de mange potentialer?
  • Hvordan ændrer opgaverne sig?
  • Hvilke kompetencer skal der til? 

Og vi zoomer ind på dette fornyede fokus på bibliotekernes potentialer, partnerskaber og brugergrupper og undersøger, hvilke nye muligheder det skaber for de ansatte på bibliotekerne.

Kom med dine ideer

Via spørgeskemaet, der er link til herunder, hører vi meget gerne fra dig, hvis du har ideer til emner, cases, oplæg og oplægsholdere. I spørgeskemaet får du også mulighed for at give dit bud på modtagere af Jytteprisen, HK Kommunals kulturpris, som uddeles i forbindelse med konferencen.

Find det korte spørgeskema her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte fagkonsulent Lisbeth.Storm.Henriksen@hk.dk.