Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest, brugte en del af sin beretning på at fortælle om, hvordan HK arbejder med politisk indflydelse for at sikre medlemmerne så gode vilkår som muligt.

- Det politiske arbejde er en virkelig vigtig del af vores arbejde som fagforening. Det er vores rolle i det seneste års Corona-krise et rigtig godt eksempel på. HK har været en vigtig aktør i forhandlingerne for at holde hånden under danske arbejdspladser, så vi kunne komme igennem Corona-krisen med skindet på næsen, berettede hun og fortsatte:

- Vi har fra HK sat store fingeraftryk på de aftaler, der handler om lønmodtagerne, blandt andet dagpengeniveau via aftalen om arbejdsfordeling, lønkompensation og fridage med dagpenge til at passe hjemsendte eller smittede børn. At være med ved bordet, også når der skal laves treparts-aftaler, er i høj grad at varetage vores medlemmers interesser. Og jeg er stolt over den aktive rolle, vi har i fagbevægelsen, sagde hun.

Marianne Køpke

 

Råber vagt i gevær

- Også når det kommer til den stigende pensionsalder råber vi fra HK vagt i gevær. Hovedbestyrelsen i HK har en helt klar holdning til at sige fra overfor den fortsatte automatiske forhøjelse af pensionsalderen. Der er nu nedsat en ny pensionskommission, der skal udarbejde alternative modeller for regulering af pensionsalderen fremover, og det arbejde følger vi tæt, fortalte Marianne Køpke.

- I øjeblikket arbejder også en kommission for nye reformveje. Det drejer sig blandt andet om kompetenceudvikling, som er et af HK’s særlige fokusområder på et arbejdsmarked i hastig forandring. Vi savner at se fokus på det generelle behov for livslang læring, sagde hun.

- Der er simpelthen brug for et større fokus på, at når vi har et arbejdsmarked i konstant forandring, og hvor de opgaver, vi lavede for fem eller 10 år siden, ikke er de samme, som dem vi løser i dag – ja, så er det tvingende nødvendigt, at vi lærer nyt hele arbejdslivet. Og det skal der følge penge med til. Så fra HK ånder vi kommissionen i nakken, slog hun fast.

 

Formand fortsætter et år

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i HK MidtVest og vælger afdelingens formand.

Marianne Køpke blev genvalgt som afdelingsformand for et år mod normalt to.

Det skyldes dels, at sidste års generalforsamling, hvor hun skulle have været valgt for to år, blev aflyst på grund af Corona-pandemien, dels, at Marianne Køpke har nået en alder, hvor hun på grund af HK’s alderskriterier ikke kan genvælges for en længere periode.

 

se højdepunkter fra beretningen:

 

Artiklen er opdateret 14. april 2021

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.