Vi har hørt det mange gange: Borgeren i centrum. Men trods alle gode intentioner om at sætte borgeren først, sker det hverken let eller som en selvfølge. Det kræver et særligt mindset og kultur at insistere på at sætte borgeren først, og her spiller chefer og ledere en vigtig rolle, viser al erfaring.

I bogen ”Chefer sætter borgeren først” får du ni chefers og ledelseseksperters inspirerende blikke på udfordringen med at sætte borgeren først. Bogen er en antologi, hvor de ni, der arbejder med at sætte borgeren først på store offentlige arbejdspladser, deler ud af deres erfaringer og dilemmaer. Du kommer blandt andet med i ledelsesværkstedet hos kommunaldirektøren, sygehusdirektøren, borgmesteren, kommunikatøren og professoren.

Bestil bogen gratis på linket herunder – og det er en lækker bog, der fortjener at blive læst i god gammeldags papirudgave! Er du mest til download, så kan du downloade på samme link.

Download eller bestil den her: https://www.lederweb.dk/udgivelser/chefer-saetter-borgeren-foerst/

Faglig ledelse er en særlig disciplin

De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse af medarbejderne skal styrkes og bør have højere prioritet, fordi en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne.

Publikationen ”Fællestræk i faglig ledelse” identificerer syv centrale faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt.

Læs, bestil eller download den her: https://www.lederweb.dk/udgivelser/faellestraekifagligledelse/

Sammenhæng i ledelseskæden

Det er ikke kun de faglige ledere, der har ansvar for, at der udøves faglig ledelse af medarbejderne. Det kræver også sammenhæng i ledelseskæden. Hvert niveau – fra topchef til faglig leder i det udførende led – skal kunne udfordre det næste led i kæden i faglig dialog, hvis der skal mere fokus på resultaterne. Sker det ikke, er der overhængende fare for, at ledelseskæden knækker.

Publikationen ”Sammenhæng i ledelseskæden” peger på 10 temaer, der kan styrke sammenhængen i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre.

Læs, bestil eller download den her: https://www.lederweb.dk/udgivelser/sammenhaengiledelseskaeden/