Af Jette Delfs Clausen, sekretariatschef i Ringkøbing-Skjern Kommune og næstformand i HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse

Et år nede ad vejen med corona har vi som organisation gang på gang vist, at vi formår at møde sundhedskrisen med en enorm evne og vilje til omstilling. Og mit indtryk fra mine offentlige lederkolleger rundt om i landet er, at det samme gør sig gældende hos dem.

Gå-på-mod og selvstændighed

Som chef er jeg virkelig stolt over den positive tilgang og det gå-på-mod, medarbejderne har udvist hele vejen igennem og stadig gør. Medarbejderne er blevet endnu bedre til at træffe selvstændige beslutninger, og det bedste er – det er jeg fuldstændig tryg ved. For deres faglighed er høj.

Det har fordret lige dele kampgejst og ærlighed at nå så langt. Hvis vi fortsat rækker ud til hinanden med hjælp, iderigdom og god gammeldags vedholdenhed, skal vi også nok klare den næste og forhåbentlig sidste periode – hvor vi sandsynligvis alle er tilbage på arbejdspladsen. En nød, jeg er sikker på, at vi knækker lige så sikkert, som vi har knækket alle de andre udfordringer og forandringer, coronakrisen har udsat os for.

Vi skal give plads til forskellighed

Men som ledere har vi et særligt ansvar for at sikre, at alle finder deres plads igen. Derfor skal jeg blandt andet være opmærksom på:

  • at have en endnu mere coachende og støttende tilgang til medarbejderne
  • at det særlige og ekstraordinære, vi har fristet indtil nu, ikke bliver det normale
  • at det at komme tilbage kan give stress og andre psykiske reaktioner
  • at give plads til forskellighed. Vi har været udsat for det samme, men vi reagerer forskelligt
  • at holde fast i de mange gode forandringer i vores arbejdsmetoder, fx virtuelle møder.

Tilbage i storrumskontoret

Vi må se i øjnene, at når vi forlader hjemmekontoret, hvor mange af os har siddet alene, betyder det, at vi igen skal indordne os under nye, men dog velkendte forhold.

Vi er atter omgivet af kollegerne i storrumskontoret, og selvom vi har savnet hinanden, vil her være en anden støj, end vi har været vant til længe.

Vi skal også være lige så gode til denne gang at overholde retningslinjer for at omgås hinanden. Men vi har heldigvis prøvet det før. Så uanset hvor trætte vi alle er af corona, skal vi stadig holde afstand, spritte af og sikre høj håndhygiejne ved kaffe- og kopimaskinen osv.

Ikke råd til mange hjemmearbejdsdage

Jeg forudser også, at mange medarbejdere vil forvente, at en del opgaver fortsat kan klares fra hjemmearbejdspladsen via virtuelle møder og lignende. Så ønsket om flere hjemmearbejdsdage vil formentlig blive sagt højt.
Min bekymring er, at uanset om vi som arbejdsplads gerne ville imødekomme det ønske, rækker økonomien ikke til at give ret mange muligheden mere end én dag om ugen. For ellers skal vi ifølge arbejdsmiljøreglerne stille arbejdsbord, stol, lys osv. til rådighed. Den udfordring skal vi som ledere også tackle.

Chefen melder sig klar

Og jo, tanken om at jeg allerede har været ude at røre min grænse for, hvad jeg ledelsesmæssigt har tid og overskud til, har da strejfet mig. For opgavemængden har kun været tiltagende under hjemsendelsen, og jeg forventer på ingen måde, at den bliver mindre, når vi alle er tilbage på rådhuset.

Så: En dyb indånding – og jeg melder mig klar til næste runde. Helt klar.