De mange offentlige ansatte, der har været hjemsendt under corona, har ikke fået en melding om tidspunktet for deres fulde tilbagevenden. Det er vigtigt, at MED-udvalg i denne situation får drøftet, hvad der skal kommunikeres ud til de ansatte, når flere eller måske alle kan vende tilbage.

HK Kommunals arbejdsmiljø konsulent Karen Brøndsholm anbefaler blandt andet:

  • Et fælles, virtuelt oplæg fra ledelsen, inden man møder ind igen, med en udmelding om de store linjer i genåbningen og en anerkendelse at, at medarbejdere har det forskelligt med at komme tilbage til en ny hverdag på arbejdspladsen.
  • Drøftelse i de enkelte teams om, hvordan har man det, hvad man skal være særlig opmærksom på, og hvordan man kan vise respekt for hinandens følelser, dvs. både glæder og bekymringer for at komme tilbage til arbejdspladsen, hvor der fortsat er restriktioner. 
  • Lederen har en samtale med den enkelte og får drøftet forventninger og bekymringer ved situationen. Der bør udvises forståelse for, at nogle måske arbejder mere hjemme end før corona.
  • Opfølgning i MED – er der behov for at understøtte noget fælles eller en særlig indsats enkelte steder?

Materiale med gode råd og anbefalinger

Forud for den første genåbning sidste år, udarbejdede HK Kommunal fire anbefalinger til de tillidsvalgte og såvel en plakat som en flyer med fem punkter om, hvordan alle kan til en god opstart. Materialet kan med fordel anvendes ved den næste genåbning.