Der er to klare barrierer hos ledige seniorer for at komme tilbage i job.

Og det er ikke overraskende alder, som den primære, og så dernæst følelsen af at ens kvalifikationer er forældede.

Det viser en undersøgelse blandt 1.600 danske ledige seniorer foretaget af NFA, Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø i projektet ”SeniorArbejdsliv”.

Jobbet må gerne ligger under kompetenceniveau

Vel er der barrierer, men undersøgelsen viser samtidig en udtalt fleksibilitet hos seniorerne.

Halvdelen er parat til at tage et helt andet job end det erfaring og uddannelse ellers er møntet på.

På samme måder viser undersøgelsen, at mellem en tredjedel og halvdelen, også er villige til at gå ned i tid, gå ned i løn, bestride jobfunktioner, som kræver mindre ansvar og som ligger under deres kompetenceniveau.