Mange kommunalt ansatte kan i takt med den gradvise genåbning af samfundet se frem til en større mængde arbejdsopgaver, når de vender tilbage til deres vante skriveborde.
Det forventer langt størstedelen af landets borgmestre, der er blevet adspurgt i en ny undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum.

I alt 59 borgmestre har deltaget i undersøgelsen, og her svarer 83 procent, at de vurderer, at coronakrisens delvise og fulde nedlukninger vil betyde, at omfanget af kommunens arbejdsopgaver er større eller meget større, når samfundet genåbner.

Beskæftigelsesindsats i top

Ved rundspørgen peger de adspurgte borgmestre især på tre hovedområder, som de mener, kan forvente en stor stigning i arbejdsopgaver.

Det drejer sig blandt andet om skoleområdet, udsatte børn og unge samt beskæftigelsesindsatsen.

At undersøgelsen netop peger på beskæftigelsesindsatsen som et af de områder med størst forventede arbejdspukkel flugter også med professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC Bent Greves egne forventninger til udfordringerne ved genåbningen.

- Krisen har givet flere langtidsledige, og alene det lægger et pres på den kommunale beskæftigelsesindsats, da arbejdsmarkedet er et helt andet, end det vi så før nedlukningerne. Når folk har været ledige i lang tid, så er muligheden for at få dem tilbage til arbejdsmarkedet mindre og sværere, og det betyder også, at der er en risiko for, at flere ryger helt uden for arbejdsmarkedet og skal have støtte i længere tid, siger Bent Greve til Momentum.