Bliv klogere på to minutter.

 

Se 1. maj hilsen fra Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest:

 

 

 

Hvorfor fejrer vi 1. maj?

Det var arbejdernes krav om en otte timers arbejdsdag, der i slutningen af 1800-tallet blev grundfundamentet for Arbejdernes internationale kampdag. 


Det hele startede med engelske arbejdere, der flyttede til Australien. Her fik de gennemført deres krav om en arbejdsdag på otte timer. Det blev fejret ved en fest 1. maj. Få år senere fulgte USA trop med demonstrationer 1. maj for at få indført en otte timers arbejdsdag.


Men det var i Paris, at det i sommeren 1889 blev vedtaget, at 1. maj skulle være Arbejdernes internationale kampdag. Der blev afholdt to store arbejderkongresser på 100-året for den franske revolution. Den danske arbejderbevægelse var repræsenteret ved begge. Her diskuterede man reformer til gavn for arbejderbefolkningen.


Kampdagen blev første gang afholdt i Danmark i 1890 i Fælledparken i København. Hovedtemaet var at rejse kravet om en otte timers arbejdsdag. Politiet forbød arbejderne at gå igennem gaderne i optog med udfoldede faner og flag. Der måtte heller ikke synges. 


Politiet gav dog tilladelse til at være i den nordlige del af Fælledparken på visse betingelser: Man måtte kun diskutere kravet om indførelse af en otte timers arbejdsdag. Der måtte ikke sælges øl eller andet, og pladsen skulle ryddes op igen efterfølgende. 


Selv om hverken de private eller offentlige arbejdsgivere ville give arbejderne fri til at deltage, mødte mellem 30.000 og 40.000 mennesker op. I dag samles der stadig mange rundt omkring i Danmark for at fejre Arbejdernes internationale kampdag med sange og taler.
Artiklen er opdateret 21. april 2021

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.