rita bundgaard ok21

HK Stats formand Rita Bundgaard er glad for den store opbakning fra medlemmerne i hele OK21-processen. Foto: Mikkel Østergaard.

Med virkning fra 1. april 2021 stiger din løn 0,8 procent. Og fra april næste år får ansatte over 62 år ret til en seniorbonus. Det er to af flere forbedringer, som nu bliver ført ud i livet, efter at medlemmer i både HK Stat og de fleste af de øvrige fagforeninger for statsansatte har taget stilling til vinterens forlig ved urafstemninger.

Markant ja

HK Stats egen urafstemning resulterede i et markant ja. Formand Rita Bundgaard, der som CFU’s chefforhandler stod i spidsen for alle statsansatte ved vinterens forhandlinger med skatteministeren, glæder sig over både en høj stemmedeltagelse og den højeste ja-procent i 22 år – bortset fra rekorden ved afstemningen om OK18.

- Jeg er meget glad for den opbakning, HK Stats medlemmer har vist. Jeg vil gerne takke alle, der har deltaget i urafstemningen og de mange tillidsrepræsentanter landet over, som har været med i hele processen, lige fra vi udtog krav sidste forår til de digitale møder, hvor vi har fortalt om resultaterne, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard.

Kun overgået ved OK18

55,5 procent af de godt 20.000 stemmeberettigede HK’ere deltog i urafstemningen. Af dem stemte 92 procent ja. 7,7 procent stemte nej, mens 0,3 procent stemte blankt. Ja-procenten overgås i nyere tid kun af opbakningen til forliget om OK18. Dengang satte hele 94 procent kryds ved ja efter det langstrakte og meget omtalte forløb i Forligsinstitutionen. Og flere end 3 ud af 4 – nemlig 77,6 procent – deltog i afstemningen.

afdelingskort stemmer

Et tæt kapløb mellem HK Stats 7 regionale afdelinger endte med, at HK Stat Østjylland kunne bryste sig af at have de allermest OK-interesserede medlemmer. 61,5 procent af de østjyske stats-HK’ere gav deres besyv med.

Godkendt hele vejen rundt

For at den ny statsoverenskomst kan træde i kraft, skal der være flertal for den i hver af de centralorganisationer, som tilsammen dækker alle statsansatte fagforeningsmedlemmer. Det vil sige OAO-S, Akademikerne og Skaf. Og fra alle centralorganisationer lød der i april et Ja til OK21.

OAO-Stat, hvor HK Stat er den største organisation, oplyser ikke detaljer om afstemningen i medlemsorganisationerne – blot at OK21 er godkendt. Men oplysninger fra de enkelte fagforeninger viser – lige som i HK Stat – viser flere resultater stor opbakning både til urafstemningen og til forliget.

Fx var der et ja fra 84 procent af deltagerne i Dansk Metals afstemning. Og nej fra 16 procent. Her deltog 72,5 procent af de stemmeberettigede. Blandt medlemmerne af Hærens Konstabel- og Korporal Forening deltog 41 procent i urafstemningen, og godt 91 procent af dem stemte ja. For HKKF blev OK21 første gang siden 2013, at det lykkedes af få stemt en overenskomst igennem, oplyser fagforeningen.

Fængselsbetjente siger NEJ

I tjenestemandsorganisationerne Dansk Fængselsforbund og Dansk Jernbaneforbund var medlemsopbakningen til OK21 til gengæld stærkt begrænset. Fængselsforbundet anbefalede medlemmerne et nej, og den opfordring fulgte hele 98,5 procent ved urafstemningen. 59 procent af fængselsbetjentene stemte. I Dansk Jernbaneforbund sagde 93,5 procent af deltagerne i nej til OK21. 64,3 procent deltog.

Hos Akademikerne stemte 25 ud af 26 faglige ja til forliget. Det samlede resultat blev 95,5 procent ja og 4,5 procent ved akademikernes urafstemninger. Kun Jordemoderforeningen stemte imod forliget, oplyser AC.

Medlemmerne i organisationerne under LC, Lærernes Centralorganisation, stemte alle ja, og kun ganske få organisationer i CO10 – som omfatter tjenestemandsorganisationer – stemte nej. Det oplyser SKAF.

Mens freden nu sænker sig over det statslige overenskomstlandskab og den øvrige offentlige sektor, kan sygeplejerskerne være på vej i konflikt. Et snævert flertal af dem har nemlig stemt nej til den OK21-aftale, som de og Forhandlingsfælleskabet har indgået med arbejdsgiverne i regioner og kommuner.

okafstemninger21