far og datter i skoven

Ansatte i staten med pensionsordning i markedsrente hos Sampension får fra 1. juni 2021 forbedret deres ordning med en såkaldt opsparingssikring. Det er en forsikring, som sikrer, at de penge, du har sparet op til livsvarig alderspension, bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør inden din pensionering.

På den måde får de efterladte din opsparing udbetalt i en svær periode. Pengene kan for eksempel give mulighed for at familien kan blive i boligenen.

Lidt som folkepensionen – indtil nu

I dag minder din pensionsordning om folkepensionen. Den betaler du til via skatten, og du får den udbetalt, fra du når folkepensionsalderen og så længe du lever. Din pensionsordning har hidtil virket lidt på samme måde. En stor del af din indbetaling – op mod to tredjedele – går til en livsvarig alderspension.

Når Sampension løbende viser dig, hvad du kan forvente at få i livsvarig pension, så er tallene faktisk en smule højere, end hvad din egen opsparing kan klare. Det skyldes, at pensionsforsikringsselskabet indregner de penge, som fællesskabet – altså samtlige statsansatte med pensionsordning i Sampension  får, når et mellem dør før pensionsalderen. Det betyder, at alle faktisk får en lidt højere pension.

1-5 procent mindre udbetalt

Når pengene i stedet går til de efterladte, vil alle pensionsudbetalinger blive en smule mindre. Derfor vil prognosen for din forventede udbetaling som pensionist typisk blive 1-5 procent mindre, end den er i dag, oplyser Sampension.

Pensionsindbetalingerne vil efter 1. juni 2021 blive fordelt med 70 procent til Basispension og 30 procent til Valgpension.

Imødekommer stort ønske fra medlemmerne

De senere år har det været et stigende ønske fra de statsansatte medlemmer, at opsparingen udbetales til de efterladte. Det har aftaleparterne besluttet at bakke op om i forbindelse med OK21. Aftaleparterne bag de statsansatte HK’eres arbejdsmarkedspension er HK Stat og de øvrige fagforeninger i OAO-Stat og de statslige arbejdsgivere.

- Vi har i HK Stats sektorbestyrelse fulgt med i, at pensionsmarkedet generelt er begyndt at omfatte opsparingssikring – ikke kun i det private. Derfor har vi vurderet, at opsparingssikring også er en god ide for vores medlemmer i staten. Det hænger også sammen med, at pensionsopsparingerne vil vokse betydeligt igennem hele arbejdslivet, siger Rita Bundgaard, sektorformand i HK Stat og formand for bestyrelsen i Kundegruppen for Statsansatte.

Mulighed for at fravælge opsparingssikring

Som led i aftalen om at indføre opsparingssikring vil medlemmer med fem år eller mindre til tidligste pensionsalder få mulighed for at fravælge opsparingssikring. Sampension skal have besked om fravalget senest 30. november 2021. Herefter kan man ikke fravælge opsparingssikring på Basispension.

På sampenison.dk kan du få overblik over, hvor meget du vil få i livsvarig pension. Du vil også kunne se, hvor meget dine efterladte får udbetalt, hvis du dør inden pensionsalderen. Og du kan få beregnet, hvor meget du selv skal supplere med hver måned, hvis du vil bevare din alderspension på samme niveau, som før der kom opsparingssikring.

Den tidligste pensionsalder er 60 år for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007. Andre har en tidligste pensionsalder enten 5 år eller 3 år før folkepensionsalderen. For medlemmer med 5 år eller mindre til pensionering er folkepensionsalderen 66,5-67 år.

OPSPARINGSSIKRING I SAMPENSION

  • Opsparingssikring betyder, at de efterladte er sikret fuld udbetaling af opsparingen fra den livsvarige alderspension, hvis medlemmet dør før pensionsalderen
  • Opsparingssikring omfatter cirka 45.000 medlemmer, som har indbetaling til 3 i 1 Livspension, 3 i 1
  • Opsparing i markedsrente eller Supplerende Pension
  • Indførsel af opsparingssikring betyder, at prognosen for alderspension reduceres med 1-5 procent afhængig af din alder og risikoprofil
  • Opsparingssikring er udbredt på det private pensionsområde og i ordninger på det offentlige område
  • Kunder med 5 år eller mindre til tidligste pensionsalder kan frem til og med 30. november 2021 fravælge opsparingssikring på både Basispension og Valgpension
  • Alle, der får opsparingssikring, får digital besked fra Sampension i løbet af uge 17/2021.

Kilde: Sampension

Læs mere på sampension.dk/statsansatte2021