Ud af de mange sager udmøntede 248 sager sig i en konkret økonomisk erstatning eller godtgørelse til medlemmerne. Det mindste beløb var en godtgørelse på ca. 600 kr. Og den største erstatning var på over en million kroner. I alt beløber erstatningerne sig til ca. 27 mio. kr. i 2020 - eller i gennemsnit ca. 110.000 kr. pr. sag, der udløste erstatning.  

Forhindrer ulige konkurrence 

- Heldigvis optræder langt de fleste arbejdsgivere ordentligt overfor medarbejderne, og de overholder love og overenskomster. Ind i mellem har vi desværre arbejdsgivere, som ikke overholder reglerne og vores overenskomster. I de tilfælde er det nødvendigt at vi, som fagforening sikrer medlemmernes rettigheder, understreger Kirsten Estrup Madsen, formand for HK Privat Nordjylland.  

- Vi medvirker også til at beskytte de lovlydige virksomheder mod unfair konkurrence, når vi forfølger de virksomheder, som bryder reglerne. De arbejdsgivere, der måtte overveje at snyde medarbejderne, de kan vide sig sikre på, at vi vil forfølge sagen, hvis de bryder aftalerne, fortsætter formanden.  

HK afholder alle udgifter ved at føre sager, også når sagerne finder deres afgørelse ved domstolene.
- Når vi vinder sagerne tilfalder hele beløbet medlemmerne. For os er det nemlig principielt vigtigt at føre sagerne for at sikre, at vi fastholder et arbejdsmarked med ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det er i både arbejdsgivernes, lønmodtagernes og hele den danske arbejdsmodels interesse, argumenterer Kirsten Estrup Madsen. 

 

Gode råd løser konflikter

Erstatninger og godtgørelser repræsenterer imidlertid kun en lille del af de fordele, som medlemmerne høster af deres medlemskab af en fagforening. I rigtig mange tilfælde løses sager nemlig ved, at medlemmerne søger rådgivning hos HK og derefter løser problemerne på arbejdspladsen.- Vi har eksempelvis lige rådgivet nogle elever om deres rettigheder. Eleverne valgte i fællesskab at kontakte deres arbejdsgiver for at gøre opmærksom på de regler, som HK havde rådgivet om. Herefter gav arbejdsgiveren eleverne ret og sagen blev løst lokalt, forklarer faglig konsulent i HK Privat Nordjylland, Lene Green, der dagligt rådgiver medlemmerne i mangfoldige spørgsmål om arbejdslivet. 
- Værdien af den danske model på arbejdsmarkedet overstiger langt den værdi, som vi kan måle i form af erstatninger til medlemmerne. Arbejdsmarkedets parter har i overenskomsterne aftalt en lang rækker forhold ud over løn og arbejdsvilkår. Blandt andet har vi aftalt, hvordan uenigheder skal søges løst lokalt via dialog mellem ledelsen, de tillidsvalgte og medarbejderne. Værdien af viljen til at aftale sig frem til løsninger skal efter min vurdering måles ikke i millioner, men i milliarder, slutter Kirsten Estrup Madsen.  

Ordet "Overenskomst" skrevet på tavle

Regler og overenskomster skal overholdes. HK Nordjylland klar til at hjælpe medlemmerne med rådgivning - og om nødvendigt at føre sager for at medlemmerne kan få erstatninger fra deres arbejdsgivere for brud på regler og aftaler.