Kirsten Estrup Madsen har siden 2014 været formand for HK Nordjyllands sektor for privatansatte med 8.490 medlemmer. Nu skal hun som ny fællesformand stå i spidsen for de ca. 23.683 medlemmer i HK Nordjylland. Medlemmerne er fordelt på fire sektorer, Privat, Handel, Kommunal og Stat. 

Valget af ny formand fandt sted på afdelingens årlige repræsentantskabsgeneralforsamling, som er HK Nordjyllands øverste demokratiske organ. På mødet kunne 141 delegerede fra alle dele af fagforeningen afgive deres stemme ved valget mellem de to kandidater til posten. 

 

Sammenhold og synlighed

- Jeg vil arbejde for et endnu stærkere fællesskab i hele HK Nordjylland. Fra Thisted til Hals og fra Skagen til Hobro samler vi tusindvis af nordjyske HK’ere. Vi skal også forstærke samarbejdet mellem vores medlemmer i private og offentlige virksomheder. Udadtil er det vores klare mål at søge endnu mere politisk indflydelse gennem tæt kontakt med politikere og organisationer. Vi er HK-medlemmernes stemme, og vi vil varetage deres interesser og være synlige i medierne, lyder målsætningerne fra den nye formand.

- Vi har et meget stærkt demokrati og medlemmerne har hele tiden mulighed for at være med til både at præge politikken og vælge de politikere, som skal føre fagforeningspolitikken ud i virkeligheden, slutter den nyvalgte Fællesformand, Kirsten Estrup Madsen.

Med valget til fællesformand står sektoren HK Privat Nordjylland overfor at skulle vælge ny formand. Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i HK Privat. Næstformand Christina Madsen Kristiansen bliver i perioden frem til den ekstraordinære Generalforsamling konstitueret som formand.

 

BLÅ BOG FOR KIRSTEN ESTRUP MADSEN:

 

Job og tillidsposter:

  • Uddannet kontorassistent
  • 45 år på arbejdsmarkedet
  • Fra 26. april 2021 fællesformand for HK Nordjylland. Fra 2014 til 2021 formand for HK Privat Nordjylland. Før det blandt andet ansat hos Telenor. Tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant Fællestillidsrepræsentant, næstformand i Samarbejdsudvalget og medlem af det Europæiske samarbejdsudvalg.

Privat:

  • Født i Kastrup på Amager. Flyttede i 1980 til Nordjylland og er nu bosiddende i Hune
  • Gift med Peter Lassen Madsen, Falckredder.

Kirsten Estrup Madsen - Fællesformand for HK Nordjylland Kirsten Estrup Madsen