Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Danmark har et ligelønsproblem. Årsagen er blandt andet, at vi i mange år har haft et kønsopdelt arbejdsmarked med traditionelle kvindefag og mandefag.

HK Kommunals formand Lene Roed foreslår nu sammen de øvrige formænd i Forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg, at der sættes gang i trepartsdrøftelser mellem politikerne på Christiansborg samt arbejdsgiverne og lønmodtagerne på det offentlige område.

- Der er brug for politisk vilje til at afsætte en betydelig pulje til at løse problemet. Vel og mærke en pulje, som ikke betales af de øvrige offentligt ansatte, siger Lene Roed.

Uligeløn kan ikke løses ved OK-forhandlinger

Formanden fremhæver, at Forhandlingsfællesskabet gentagne gange har forsøgt at adressere ligeløn ved overenskomstforhandlingerne. Men at det ikke er muligt at løse udfordringer af den karakter ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, fordi en øremærkning af midler til bestemte grupper her betyder, at der så vil være mindre til andre grupper.

- Uligelønnen kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne. Derfor var vi i Forhandlingsfællesskabet allerede inden OK21 enige om at sætte ligeløn på dagsordenen, når overenskomstforhandlingerne var afsluttet. Det er så det, vi gør nu, siger Lene Roed.

Problemer skal løses på tværs af den offentlige sektor

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg opfordrer politikerne på Christiansborg til at invitere de offentlige parter til trepartsforhandlinger. Den type forhandlinger er en veletableret del af den danske model til at løse store samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis ligelønsproblemerne, påpeger HK Kommunals formand.

- Det er helt afgørende, at det her bliver håndteret på tværs af den offentlige sektor. Vi har brug for et fælles afsæt for at vurdere omfanget og karakteren af ligelønsproblemet. Og vi har brug for et økonomisk grundlag, som overenskomstparterne efterfølgende kan indgå en aftale på baggrund af, siger Lene Roed.