Der er blevet etableret en ny snushane i Lejre Kommune.

En såkaldt whistleblowerordning, hvor ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser og grove fejl, har siden 1. januar været en realitet i kommunen. Men som noget helt nyt har Lejre også valgt at udvide retten, så også borgere kan benytte sig af ordningen og gøre krav på beskyttelse.

Idéen opstod i sommers i kølvandet på afsløringerne af plejesvigt på de to plejehjem Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers.

- Forhåbentligt var det enkeltstående tilfælde, og jeg har grundlæggende stor tillid til, at tingene fungerer godt her i Lejre Kommune. Men det er jo helt afgørende, at borgere har et sted at henvende sig med deres bekymringer, eventuelt helt anonymt. Så vi drøftede, hvordan det kunne lade sig gøre og blev altså enige om denne udvidede whistleblowerordning, fortæller Carsten Rasmussen (S), der er borgmester i Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

23 kommuner har en ordning

Med ordningen skriver Lejre Kommune sig ind i en længere række af andre kommuner, der også har indført whistleblowerordning. 

En opgørelse fra den juridiske tænketank Justitia viser, at i alt 23 kommuner lige nu har en whistleblowerordning. Men inden nytår bliver det i kraft af et EU-direktiv fra 2019 et krav til alle kommuner at indføre en lignende ordning.

Foruden kommuner gælder kravet om etableringen af whistleblowerordninger også andre private og offentlige arbejdspladser med over 50 ansatte.