KSD er en kompleks løsning, der håndterer sygedagpengene i landets kommuner. 

 

Kombit har netop afsluttet den fjerde tilfredshedsundersøgelse blandt cirka 365 brugere af KSD (Kommunernes SygeDagpenge-system) – og Kommunalbladet har fået aktindsigt i tal og resultater.

Undersøgelsen viser, at kun 20 procent, altså hver femte bruger, er enten tilfreds eller meget tilfreds. 

På den anden side er 48 procent, altså tæt på hver anden, enten utilfreds eller meget utilfreds – de resterende 28 procent placerer sig i hverken-eller-kategorien.

Samlet score er dog lidt bedre

Konklusionen her trekvart år efter udrulningen er altså, at brugerne endnu kæmper voldsomt med systemet. 

For Kombit er der dog en lille fremgang i tallene, idet den samlede score på en 1-5 skala har rykket sig lidt til det bedre.

I den 3. måling før jul lå scoren samlet set på 1,95, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. Her i foråret ligger scoren på 2,6, hvilket dog stadig betyder, at den gennemsnitlige vurdering ligger noget under middel.

Ligesom oplevelsen af supporten er rykket fra 2,4 til 3,2 i tilfredshed.

Store problemer med breve og automatik

I undersøgelsen har man også spurgt ind til 6 funktionaliteter i KSD – nemlig opgaveoverblik, sagsoverblik, automatikken, udbetaling, straksudbetaling og breve.

Værst ser det ud for funktionerne ”automatik” og ”breve”, hvor 50-60 procent er direkte utilfredse/meget utilfredse.

Opgaveoverblik og sagsoverblik har 35-40 procent utilfredse, mens udbetalinger har en overvejende tilfredshed blandt brugerne.