Tina Ørtz, der er medlem af HK Privat, var 28. april 2021 inviteret til morgenkaffe hos beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard for at tale om ledighed og dagpengesatser

HK-medlem Tina Ørtz, som blev ledig lige før coronakrisen, forklarede beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard det absurde i, at fagforeningerne er nødt til at tegne lønforsikring for at kompensere for den alt for lave dagpengesats. Foto: Tina Mellergaard.

 

I 20 år har Tina Ørtz troligt betalt ind til sin a-kasse. Også da hun blev ledig efter en gensidig fratrædelsesaftale i december 2019. Fratrædelsen bekymrede hende egentlig ikke; hun var sikker på, at hun ville finde et nyt job i løbet af kort tid. Men så ramte corona Danmark. Lige pludselig var det et helt andet arbejdsmarked, Tina skulle ud på. Med undtagelse af en midlertidig ansættelse er Tina stadig jobsøgende.

Derfor mødte hun torsdag den 28. april op sammen med tre andre ledige til et møde med beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard. Ministeren havde inviteret til mødet for at høre en gruppe borgere, hvordan de har oplevet det at være ledig under corona - og ikke mindst, hvad de mener om dagpengeniveauet.

Tina Ørtz understregede fra start, at det lave dagpengeniveau i sig selv presser en som jobsøgende. Fordi hun er medlem af HK Privat, så har hun haft seks måneder med lønforsikring, der har holdt hånden under hendes økonomi. Nu får hun udelukkende udbetalt dagpenge. Og med en dagpengesats på 19.322 kr. før skat er hun økonomisk presset. Det bliver rundt regnet kun til lige over 11.000 kr. udbetalt.

Der er et økonomisk pres på en, som er fuldstændig ’beyond belief’. At vores fagforeninger er nødt til at lave en lønforsikring for, at vi kan få vores hverdag til at hænge sammen, det er jo absurd i sig selv, siger Tina Ørtz og fortsætter:

- Jeg siger ikke, at man skal være rig af at gå på dagpenge. Men jeg siger, at man skal kunne betale sine udgifter, og det kan jeg faktisk ikke. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Jeg har betalt til det system i 20 år. Og nu står jeg faktisk og har brugt min lønforsikring, fordi der har været corona, og det har været svært at få arbejde.

Dagpengene dækker efter eget udsagn kun lige Tinas Ørtz’ faste udgifter. Når alt er betalt, så er der ikke meget tilbage på kontoen, som Tina også fortæller ministeren:

- Jeg har heldigvis en kæreste, for hvis jeg ikke havde det, så fik jeg ikke noget mad. Men det her med at blive økonomisk afhængig af et andet menneske, fordi systemet ikke kan støtte nok op om en – det synes jeg er fuldstændig urimeligt.

 

VIDEO: Se hele Tinas fortælling til ministeren

 

Mødet med et firkantet system

En del af mødet handlede også om de lediges møde med jobcenteret. Stort set alle tilstedeværende lagde vægt på, at de oplever at blive mødt af megen lidt fleksibilitet i systemet og en masse rigide regler, der ikke gør det muligt at være kreativ i sin jobsøgning eller tilrettelægge den mest optimalt. Det var en klar oplevelse, at man sætter systemet før mennesket. Tina Ørtz var særlig træt af reglen om, at der skal søges to opslåede stillinger om ugen.

- Det er kun 25 % af alle jobs, der bliver besat via opslåede stillinger. Resten af det foregår på alle mulige måder. Men du skal ikke dokumentere nogen steder, at du laver alt det andet, som du også gør. Det tæller nemlig ikke. Det handler udelukkende om opslåede stillinger. Og hvis du ikke gør det, så er meldingen, at du bliver trukket i dagpenge. Så du søgte fire i sidste uge? Det betyder ikke noget, for nu er det jo denne her uge. Det er så firkantet, fortalte hun på mødet.

Tina er på alle måder en ressourcestærk ansøger med et stærkt CV. Derfor har jobcenteret også haft svært ved at tilbyde hende relevant hjælp. Til gengæld har de holdt fast i regler og formalia, selvom det ikke giver mening. Fx at man skal møde op 30 minutter en gang om måneden:

- Når man kommer ned på jobcenteret en gang om måneden det første halve år, man er ledig - for det skal man jo, det står i reglerne - så siger de bare: ”Det er et pænt CV, så jeg ved ikke, hvad vi skal sige til dig. Gå du bare hjem igen.” Jeg er der i 2,5 minut.

 

VIDEO: Se hele Tinas reaktion på mødet

 

 

INTERVIEW MED MINISTEREN

 

TO SKARPE TIL BESKÆFTIGELSES- OG LIGESTILLINGSMINISTER PETER HUMMELGAARD EFTER MØDET 

 
PETER HUMMELGAARD – DU HAR LIGE VÆRET TIL MØDE MED BLANDT ANDRE TO HK’ERE I FORHOLD TIL DAGPENGENIVEAU OG MØDET MED JOBCENTERET. HVAD ER DE VIGTIGSTE INDTRYK, SOM DU TAGER MED FRA MØDET?

Jeg synes, at der er flere ting. Altså først og fremmest, så er jeg jo selvfølgelig blevet bekræftet i hele den linje som regeringen har anlagt siden begyndelsen af coronakrisen, som har handlet om at lade være med at slå folk oven i hovedet, fordi de er blevet ledige. At de skulle have maksimal tryghed i en for mange livsforandrende og meget svær situation. Og at vi jo selvfølgelig skal gøre alt, hvad vi kan for at investere i, at der bliver skabt arbejdspladser igen.
Der, hvor det gør indtryk på mig, og hvor vi har meget arbejde endnu, det er, at der er flere, der stadig snakker om, at der er alt for stive regler for både jobcenter og a-kasser i forhold til, hvad man kan, og hvordan man bliver hjulpet med at finde et arbejde. Og så er det jo klart, at hele diskussionen om dagpengenes kompensationsgrad jo altid er noget vi lytter til, og som vi også har sagt bliver et punkt, som vi kommer til at kigge på.
 
JEG HAR HØRT JER SIGE, AT DET BLIVER ET PUNKT I KOMMER TIL AT KIGGE PÅ, MEN JEG HAR OGSÅ HØRT, AT DET IKKE BLIVER I DEN HER REGERINGSPERIODE…

Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at det, jeg har sagt, er, at vi i løbet af denne regeringsperiode kommer til at kigge på det. Og vi er jo også allerede godt i gang med det. Noget af det første vi gjorde på den første Finanslov, da regeringen kom til, var, at vi afskaffede det meget skadelige opholdskrav for dagpenge. Vi har i løbet af krisen også stoppet dagpengetælleren samtidig med, at vi har øget dagpengene, hvis man går i gang med en opkvalificering og en egentlig faglig uddannelse. Vi har også øget dagpengene i forbindelse med arbejdsfordeling. Men det er klart, at det er en svær diskussion med dagpengeniveau og kompensationsgrad, fordi det er så hulens dyrt. Men vi synes, at der er kommet nogle gode og konstruktive indspark blandt andet fra FH, som vi jo selvfølgelig gerne vil diskutere videre. Det vi så mangler er finansiering, og det er jo en anden diskussion.