- Fremtidens offentlige digitalisering bør i høj grad udvikles i et tæt samspil med medarbejdere og borgere. I modsat fald risikerer vi, at de fremskridt, teknologien muliggør, bliver undermineret af urealistiske sparemål og mangel på tillid til velfærdssamfundet. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, i et større indlæg i netmediet piopio.dk.

Anledningen er, at regeringen netop har igangsat arbejdet med sin stort anlagte digitaliseringsstrategi for Danmark, der ventes offentliggjort til efteråret. Målet for regeringen er at få udarbejdet en politik for, hvordan Danmark udnytter de teknologiske muligheder, så kongeriget blandt andet sikrer vækst, eksport og en effektiv offentlig sektor.

HK’erne kan kvalificere løsningerne

I indlægget argumenterer Lene Roed for, at HK’erne i kraft af deres viden og praktiske erfaring med digitale processer kombineret med deres blik for det borgerrettede element i den offentlige service, er helt nødvendige medspillere, når man skal udrulle nye offentlige digitaliseringsstrategier.

- HK’erne er på mange måder garanter for, at kommuner, regioner og stat kan fastholde styringen i den fremadskridende digitalisering. HK’erne og de andre kernemedarbejdere kan – både gennem brugertests og via samarbejdssystemet - være med til at kvalificere de digitale løsninger og dermed gøre implementeringen bedre, skriver HK Kommunals formand.

Retssikkerhed og arbejdsmiljø i fokus

Den offentlige digitalisering rejser ifølge Lene Roed i det hele taget en lang række dilemmaer og spørgsmål i forhold til for eksempel retssikkerhed, privatlivsbeskyttelse, overvågning, arbejdsmiljø og dataetik.

- Det er spørgsmål, som den kommende digitaliseringsstrategi bør forholde sig til og anvise løsninger på. Sker det ikke, er der risiko for, at borgere, virksomheder og medarbejdere mister tilliden de nye teknologier, og det vil medføre tab af velfærd og tryghed, skriver HK Kommunals formand i sit indlæg.

Realistiske gevinster

Udover inddragelse af medarbejderne gennem samarbejdssystemet slår Lene Roed til lyd for, at der udarbejdes realistiske skøn for de gevinster, digitaliseringen kan give.

- Alt for ofte er der indregnet potentielle gevinster ved den nye teknologi, før de har vist sig. Dermed har man ikke bare gamblet med kvaliteten og spændt ben for en god implementering og rigtig anvendelse af teknologien. Nej, man har også presset servicen og ansatte andre steder i det offentlige, fordi forventningerne ikke kunne indfries, lyder det i indlægget.

Endelig appellerer formanden til, at den kommende digitaliseringsstrategi på det offentlige område tager højde for, at borgerne og andre slutbrugere bliver inddraget aktivt allerede i før-anskaffelses-fasen af nye digitale løsninger.

Sideløbende med formand Lene Roeds indlæg har HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, skrevet et velkomstbrev og fremsendt en række digitaliseringsforslag til medlemmerne af den arbejdsgruppe om fremtidens digitale offentlige sektor, der som led i det såkaldte Digitaliseringspartnerskab skal komme med anbefalinger til regeringen.

HK Kommunal planlægger også møder med KL’s formand, Jacob Bundsgaard, og Danske Regioners formand, Stephanie Lose, der begge sidder i arbejdsgruppen.

Artiklen er opdateret 05. maj 2021