Den 16. marts 2021 besluttede Erhvervssygdomsudvalget, at en række stoffer, der kan medføre astma, skulle tilføjes fortegnelserne over erhvervssygdomme.

Det drejer sig om følgende stoffer:

  • Akrylater
  • Pesticider
  • Kloramin
  • Kloramin-T
  • Kvaternære ammonium forbindelser
  • Formaldehyd
  • Glutaraldehyd
  • Platinsalte


Tilføjelsen af de nye stoffer betyder, at du kan få din sag genoptaget, hvis den tidligere har været afvist med henvisning til, at det påviste stof ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvis du har en afvist arbejdsskadesag, kan du forsøge at få den genoptaget ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du vil have hjælp til genoptagelse af din sag, er du velkommen til at kontakte din lokale HK afdeling, som du finder her

 

 

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.