Arbejdsskaderne ramte for eksempel et medlem, der løftede en gasflaske og fik en rygskade. Skaden var så alvorlig at medlemmet måtte i fleksjob.

Et andet medlem blev offer for røveri og fik psykiske skader af oplevelsen.

Et tredje medlem blev udsat for dårligt psykisk arbejdsmiljø - og mistede 30 % af sin erhvervsevne. 

HK Nordjylland behandler løbende i alt ca. 100 arbejdsskader. 90 % af erstatningerne vedrører HK-medlemmernes tab af erhvervsevne. Det betyder, at skaden er så betydelig, at borgerne ikke længere kan udføre deres hidtidige erhverv i samme omfang. 

Menneskeskæbner bag statistikken 

- Bag hver eneste arbejdsskade i statistikken finder vi et menneske. En medarbejder, der ofte har fået ar på krop og sjæl – og nogle gange livsvarige lidelser. Som fagforening er vi tæt på disse mennesker – og vi kan hjælpe dem i den periode, hvor det er svært at finde overskud til at tage kampen for at få den retfærdige erstatning, forklarer de to konsulenter, Kirsten Thimm og Anders Jensen, fra Det Sociale Team i HK Nordjylland.  
I nogle tilfælde har det været nødvendigt for fagforeningen at føre sagerne helt til Domstolene for at sikre medlemmet en rimelig erstatning. 

Hjemmearbejdspladsen – en juridisk jungle

I 2020 fik HK flere henvendelser om skader, der er sket i hjemmet. Mange HK’ere var i 2020 nemlig sendt hjem for at løse arbejdsopgaverne hjemmefra. HK forventer, at hjemmearbejdet vil fortsætte – også når Coronapandemien er drevet over. 

Arbejdsskader i hjemmene giver imidlertid ofte udfordringer. Det kan nemlig være svært at bevise skaderne og særligt sammenhænge med jobbet, når arbejdspladsen er flyttet ind i hjemmet, og når grænsen mellem privatliv og arbejdsliv bliver udvisket. 
- Hjemmearbejdspladsen kan udvikle sig til en slags juridisk jungle, hvis der opstår en arbejdsskade, forklarer de to konsulenter. 

Forebygger gennem samarbejde

I 2020 blev lovgivningen om arbejdsskader forbedret – blandt andet efter pres fra fagforeningerne. Lovændringen betyder, at det bliver nemmere at få anerkendt en arbejdsulykke. 
Men for fagforeningen er det allervigtigste at undgå at arbejdsskaderne opstår. HK Nordjyllands politiske ledelse sætter derfor endnu mere fokus på også at forebygge arbejdsskader:
- Vi skal lære af hver eneste arbejdsskade og bruge den nyeste viden til at forebygge endnu bedre. Det kræver tæt samarbejde med vores tillidsvalgte og arbejdsgiverne ude på arbejdspladserne. Men det er hele indsatsen værd, når vi kan forebygge, at mennesker udsættes for arbejdsskader - både på arbejdspladsen og i hjemmet, vurderer Kirsten Estrup, Fællesformand for HK-Nordjylland.

Kvinde på hjemmearbejdsplads
Flere og flere medlemmer har under Corona-pandemien arbejdet hjemmefra. Hjemmearbejdspladser kan imidlertid være en juridisk jungle i forhold til arbejdsskader.