Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har svaret Ombudsmanden - og ministeriet melder, at kritiske fejl er knækket.

Omkring jul gik Ombudsmanden ind i sagen om KSD – blandt andet på baggrund af artikler i Kommunalbladet.

Ombudsmandens undersøgelse endte i marts med et opdrag til beskæftigelsesministeren om at holde skarpt øje med situationen samt at der skulle laves en redegørelse om udviklingen.

Den redegørelse har ministeriet nu lavet efter møde med KL og STAR og sendt til Ombudsmanden.

Kritiske fejl er næsten væk

Budskabet er, at det overordnet set går i den rigtige retning, især med antallet af fejl, fejlretninger og hertil regelmæssig mødeaktivitet med fagdirektører, kommunaldirektører mv for at sikre bedre information.

Specifikt i forhold til henvendelser om mulige udbetalingsfejl står der, at disse toppede i september 2020, hvor der var henvendelser på omkring 0,4 pct. af sagerne. Dette er siden faldet til under 0,05 pct. af sagerne – og cirka halvdelen af henvendelserne fører til konkrete fejlrettelser.

I forhold til fejlniveauet i KSD skriver ministeriet, at kurven for kritiske A- og B-fejl (beregning og afgørelser) er knækket ved udgangen af 2020. 

Ligesom de mere specialiserede problemer ses i færre og færre sager. 

Forstår sagsbehandlerne ikke KSD?

Forventningen er nu, at alvorlige fejl forventes at være reduceret til et minimum ved udgangen af 2021. Ligesom alle kendte work-arounds stort set også vil være elimineret ved årets udgang.

Set med kommunale sagsbehandler-briller er denne formulering også interessant. Er det et subtilt rap til de kommunale brugere!?

- Der er desuden et stort fokus i KL og KOMBIT på at få den gode praksis ud til alle kommuner samt at få iværksat mere uddannelse af sagsbehandlerne i forhold til KSD. Formålet er at hjælpe de kommunale sagsbehandlere til at forstå og anvende KSD korrekt, står der konkret i brevet fra ministeriet.