cigaret

I Kvit & Dobbelt ville det mindst have været 10.000 kroner spørgsmålet – nemlig om man som ansat er dækket af arbejdsskadelovgivning under en rygepause.

Ankestyrelsen har nu endelig taget stilling til det penible spørgsmål og udsendt en principafgørelse.

Det første afgørende punkt er om der er tale om et privat ærinde, som ikke er omfattet af loven.

Rygning er privat ærinde de fleste steder

Her er toiletbesøg og kantinebesøg i arbejdstiden stadig en del af arbejdet, mens lægebesøg, massage på arbejdspladsen, indkøb/handlen i arbejdstiden er private ærinder, selv om det foregår i arbejdstiden eller endda på selve arbejdspladsen (fx massage).

Praksis har tidligere været, at rygepauser blev accepteret som en del af det at gå på arbejde – og altså omfattet af arbejdsskadeloven.

Men i og med at flere arbejdsgivere, fx i personalepolitikker, siger at rygning ikke er tilladt på arbejdspladsen – og at der fx skal flekses ud ved rygning, så betyder det, at rygepausen betragtes som et privat ærinde.

Men hvad præcist siger retningslinjerne? 

Og nu bliver det nørdet, for to sager, hvor en medarbejder gled på en trappe hen til rygepausen/rygestedet gav alligevel to forskellige udfald. 

I det ene tilfælde var det private ærinde formelt set ikke begyndt, for arbejdsgiver havde defineret at pause først startede ”ved hegnet” og der var ulykken sket inden, mens medarbejderen i det andet tilfælde IKKE fik erstatning, fordi reglen var, at så snart man havde flekset ud ved computeren startede det private ærinde.

Pointen fra Ankestyrelsen er derfor, at djævelen ligger i detaljen og at de præcise retningslinjer i personalepolitikken kan være afgørende for udfaldet af en ulykke, hvad enten det er til gymnastik på arbejdspladsen, til massage i kælderen eller på vej til rygepause.