KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), og SF’s børneordfører, Jacob Mark, er røget i totterne på hinanden.

SF har fået flertal i Folketinget for minimumsnormeringer til børnepasning, så der i fuld indfasning bruges 1,8 milliarder kroner mere på pædagogisk personale i kommunerne.

Men KL står fast på, at en sådan opgave skal administreres, hvilket der skal bruges 20 procent af de 1,8 milliarder kroner til – det som også kaldes administrationsbidraget eller overhead. Ud over selve det administrative arbejde indbefatter de 20 procent også udgifter til f.eks. IT og uddannelse. Dermed går kun 80 procent af bevillingen til mere pædagogisk personale.

Det faktum, synes Jacob Mark, er helt urimeligt. Han mener ikke, at der er så meget administration, og på hans Facebook- og Twitterprofiler samt i diverse indlæg i medierne kører debatten – blandt andet med meget nedladende kommentarer om administration.

SF kræver konkret vurdering

Kommunalbladet: Hvad er præcist problemet med de 20 procent i overhead?

- Mit problem er, at KL bare slynger 20 procent ud nærmest af det blå, og at den del skal gå til administration. Og den procentsats er i øvrigt slet ikke til diskussion. Sådan er det bare, basta.

Kommunalbladet: Men helt ud af det blå er det vel ikke? Da f.eks. Udbetaling Danmark overtog en del kommunale opgaver og medarbejdere, hed det også 20 procent. Det er vel det overhead, Finansministeriet er landet på, så man ikke hver gang behøver at diskutere, hvor meget der skal gå til administration og overhead ved puljemidler, opgaveflytning, strukturændringer og lignende?

- Men når der er tale om DUT (Det udvidede totalbalanceprincip, red.), så skal man vurdere, hvad overhead er. Jeg kan ikke finde nogen kommuner, der siger, at de kommer til at bruge 20 procent af tilskuddet til administration. Ja, selv Jacob Bundsgaards egen udvalgsformand i Aarhus Kommune siger, at de kommer til at bruge nul procent.

Kommunalbladet: Så hvad er et rimeligt tal for dig?

- Det er svært for mig at sige præcist, men jeg kan sige, at det ikke kommer til at koste 20 procent. I Folketinget var vi faktisk enige om at lande på 15 procent, men det nægtede KL at gå med til. De ville slet ikke diskutere det tal. Og derfor stiller SF også nu et forslag om, at der fremover skal foreligge en konkret vurdering af udgifter til overhead.

Administration er jo mange ting

Kommunalbladet: For vi er enige om, at der altid er et overhead, hvoraf noget er administration, når Folketinget sætter initiativer i søen?

- Ja, men det er jo forskelligt fra gang til gang. Nogle projekter kræver sikkert op mod 20 procent, mens andre slet ikke gør det. Min pointe er, at det skal vurderes konkret. F.eks. kan der i nogle mindre institutioner bare være tale om, at en pædagog på deltid går op i tid. Det kræver ikke så meget administration.

Kommunalbladet: Måske ikke, men så er vi inde ved kernen af problemstillingen og hvorfor HK Kommunal synes, at debatten er vigtig. Nemlig at administrative op­gaver ofte bliver overset, altså at selv de mest uskyldige initiativer, lovforslag og projekter fører mange flere administrative opgaver med sig, end mange aner?

- Men den forståelse bliver ikke lettere af, at KL propper alt muligt ind under administration. Det giver slet ikke mening.

Kommunalbladet: Men administration er jo netop mange ting?

- Og ja, det er jeg helt enig i. Jeg taler ikke imod administration, for administration er nødvendigt og godt, og det skriver jeg også i mit opslag på Facebook, men omvendt har vi også en pligt til at holde udgiften til administration nede, og hvis man per automatik bare siger 20 procent, så presser det ikke udgifterne ned, men nærmere op.

De mange små bække overses

Kommunalbladet: Sagen er jo, at der følger en lang række mere eller mindre usynlige opgaver med sådan en pulje – alt lige fra ansættelser, lønopgaver og regnskaber til licenser, efteruddannelse, flere lederopgaver og introforløb.

- Penge til efteruddannelse er f.eks indeholdt i aftalen, men de andre ting bliver en opstillet virkelighed, som aldrig kommer til at give 20 procent.

Kommunalbladet: Men det er vel præcis her udtrykket “mange bække små ...” kommer til sin ret. Der er mange små opgaver, som tilsammen bliver en del, men isoleret set er de så små og usynlige, at de ikke regnes for noget?

- Jo, men det er stadig ikke 20 procent. Der er i hvert fald ingen kommuner, som over for mig har kunnet anskueliggøre opgaver og udgifter svarende til den andel.

Kommunalbladet: Jamen i aftaleteksten og i en medfølgende Q&A skriver I jo selv, at kommunerne skal fremlægge revisionspåtegnede regnskaber, der redegør for anvendelsen af tilskuddet opgjort på udgiftstyper samt et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter mv. Det er jo også en større administrativ opgave – særligt når kommunerne straffes med at miste tilskuddet, hvis ikke regnskabet viser en korrekt brug af pengene?

- Ja, det er en ny opgave, men udgiften til revisorpåtegning er stadigvæk så lille.

Kommunalbladet: Problemet er jo, at den her slags diskussioner og udmeldinger som den fra din Facebook-profil ofte bliver rigtig grim. Dit opslag har fået over tusinde kommentarer, og mange af dem er nedladende med gamle travere som “papirnussere”, “skrankepaver”, “kolde hænder”, “skær dem væk” og “giv dem halv løn”?

- Som nævnt skriver jeg selv, at vi ikke kan klare os uden administration, men der er jo tydeligvis en frustration over, at administration kræver stadig flere resurser, og at der så bliver mindre tid til kerneopgaver og det, folk egentlig er uddannet til.

HK Kommunalbladet kræver svar

Hvis du har en historie eller en sag, som du mener, at vagthunden bør bide sig fast i, så skriv til mogens.jepsen@hk.dk