Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) besluttede mandag aften at sende en opfordring til regeringen om at nedsætte en komité, der skal kigge på lønstrukturen i den offentlige sektor. Forslaget blev positivt modtaget af regeringen, hvor skatteminister Morten Bødskov (S) bekræfter, at man ønsker at gå videre af den vej.

- Regeringen mener også, det er en god ide at nedsætte en komité efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne. Regeringen vil derfor med udgangspunkt i FH’s bidrag arbejde videre med at udforme et kommissorium, siger skatteministeren til A4 Overenskomst.

Uddannelse, opgaver og ansvar

Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår, at komitéen får til opgave at analysere lønstrukturerne i det offentlige og samtidig kigge på udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I analyserne skal blandt andet indgå uddannelsesniveau, opgaver og ansvar samt konsekvenser af det kønsopdelte arbejdsmarked. Også den samfundsmæssige betydning, herunder betydningen for den private sektor af en eventuelt ændret lønstruktur, bør være en del af kommissoriet, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Formanden for HK Kommunal Lene Roed er meget tilfreds med, at regeringen har taget godt imod henvendelsen fra FH.

- Det er helt afgørende, at udfordringer med løn i det offentlige bliver løst på tværs af alle faggrupper. Derfor er der behov for, at vi får kigget godt og grundigt på alle aspekter. Så jeg er meget tilfreds med, at regeringen ser positivt på forslaget og vil sætte gang i arbejdet, så snart alle forhandlinger på det offentlige område er afsluttet, siger Lene Roed.

Der kan ikke rokkes ved den danske model

Som en konsekvens af FH’s forslag og regeringens positive modtagelse blev der tirsdag fremsat et mæglingsforslag for sygeplejersker og radiografer, som forhandler i Forligsinstitutionen.

Mæglingsforslaget skal nu til urafstemning blandt de respektive medlemmer, og resultatet vil foreligge den 14. juni. Hvis der stemmes ja, er de offentlige overenskomstforhandlinger afsluttet. Og det betyder, at arbejdet med den nye komité kan sættes i gang. I modsat fald afventer arbejdet med komitéen, at forhandlingerne afsluttes.

HK Kommunals formand noterer, at det selvfølgelig er vigtigt at slå fast, at komitéen kan komme med anbefalinger eller konklusioner, men at løn og vilkår altid fastsættes ved overenskomster og aftaler, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter.

- Det er den danske model, og den kan der selvfølgelig ikke rokkes ved, siger Lene Roed.