Det er HK MidtVests repræsentantskab, der er kommet med forslaget til HK Danmarks kongres, som bliver holdt 28.-30. oktober 2021.

 

”For at støtte medlemmer, som er i risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet, foreslår vi, at HK som et landsdækkende tilbud stiller socialfaglig ekspertise til rådighed overfor vores medlemmer såvel lokalt som på landsplan. Vi foreslår, at HK-afdelingerne i tråd med tiden ansætter socialformidlere, som kan hjælpe vores ledige og sygemeldte medlemmer med sager indenfor blandt andet lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelse, lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes foreslår vi, at der fra JurKom bliver sparring med afdelingerne og mulighed for at videreføre sager af principiel karakter. Ordningen finansieres via HK-Danmark”, lyder forslaget.

 

Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest, siger om baggrunden:

 

- Tiltaget skal give medlemmerne en oplevelse af, at vi i HK varetager deres interesser og få flere til at ønske at blive medlemmer. Vi vil skabe tryghed og mulighed for kompetent og ensrettet hjælp til de af vores medlemmer, som risikerer helt eller delvist at miste deres forsørgelsesgrundlag og fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest.

Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest.

 

Gode erfaringer

HK MidtVest har haft en socialformidler siden december 2018. Ole Gamskjær startede 4. december 2018 i en projektstilling. Han blev 1. november 2019 afløst af Helle Mortensen, og stillingen blev samtidig gjort permanent.

 

Siden oprettelsen af stillingen har der været omkring 500 sager, hvoraf nogle stadig er i gang. I gennemsnit er der 45 åbne sager om måneden. Nogle sager strækker sig over år, andre kun nogle måneder, og oplevelsen er, at medlemmerne synes rigtig godt om tiltaget og den hjælp, de kan få.

 

- Jeg kan vejlede medlemmerne i forbindelse med sygedagpengesager, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalideringsforløb, fleksjob og seniorpension. Jeg tager også med som bisidder ved møder relateret til sygedagpengesager med kommune, praktiksteder og arbejdsgivere og kan hjælpe med klager og partshøringssvar. Jeg fungerer også som oversætter for medlemmerne og hjælper dem til at styrke samarbejdet med den kommunale sagsbehandler i situationer, hvor samarbejdet er gået i hårdknude, forklarer socialformidler Helle Mortensen.

 

- Der er tale om medlemmer, der står i nogle meget sårbare situationer, hvor sagsforløbene tærer så meget på kræfterne, at det måske i sidste ende svækker deres arbejdsevne, og dem vil vi gerne kunne hjælpe bedst muligt. Hvis der gennem JurKom (HK’s juridiske afdeling) kan opnås sparring og mulighed for at videreføre sager af principiel karakter, står vi bedre i forhold til måske at kunne ændre og gøre lovgivningen på områderne mere gennemskuelig, siger hun.

Helle Mortensen, socialformidler i HK MidtVest.

Helle Mortensen, socialformidler i HK MidtVest.

 

Videre til kongressen

Det var socialformidler Helle Mortensen, der – bakket op af en enig afdelingsbestyrelse – på repræsentantskabsgeneralforsamlingen i HK MidtVest i april 2021 motiverede forslaget om, at HK bør have beskæftigelsesrettede sociale sager som et permanent landsdækkende tilbud som kerneopgave. Og repræsentantskabet vedtog enstemmigt forslaget, der nu bliver bragt videre til HK Danmarks kongres.

 

Kongressen er den øverste myndighed for HK's forbund og bliver holdt hvert 4. år. Stemmeberettigede deltagere er de valgte politikere og et antal delegerede, som de 7 HK-afdelinger vælger blandt medlemmerne. Kongressens opgaver er at vælge formandskab, aflægge beretning og regnskab, vedtage mål for næste 4-års periode og behandle indkomne (lov-)forslag.

Artiklen er opdateret 19. maj 2021

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.