Brita Andersen - smilende kvinde med lyst glat hår med briller iført hvid trøje med blå blomster

   - Hvis du har hjemmearbejde-dialogen med din arbejdsplads og leder, så slå lige koldt vand i. For det handler ikke kun om hjemmearbejde. Det handler også om dit arbejdsmiljø og overenskomstmæssige rettigheder, siger Brita Andersen, formand HK Stat Midt.

    - Hele Corona-forløbet har virkelig sat en vigtig debat i gang om, hvordan, hvornår og hvorhenne vi skal arbejde. Mange kigger lige nu på løsninger, der trækker på periodens erfaringer og kigger på medarbejdernes ønsker om større fleksibilitet. Den dialog foregår også på rigtigt mange HK Stat-arbejdspladser, vurderer sektorformand Brita Andersen, HK Stat Midt, der har et godt råd til medlemmerne:

   - Hvis du har hjemmearbejde-dialogen med din arbejdsplads og leder, så slå lige koldt vand i. For det handler ikke kun om hjemmearbejde. Det handler også om dit arbejdsmiljø og overenskomstmæssige rettigheder.

 

Arbejdsmiljøet skal tænkes med

   - Vi har fornemmet på mange medlemmer, at de ønsker sig mere hjemmearbejde end tidligere. Vores undersøgelser viser, at det faktisk er to ud af tre medlemmer af HK Stat, der ønsker sig mere hjemmearbejde. De føler, at de har fået mere fleksibilitet i en travl hverdag. Til gengæld har vi også hørt rigtigt mange historier om elendigt arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladserne, hvor små loftskamre, strygebrætter eller spiseborde har været inddraget i midlertidige setups, der til gengæld har været hård kost for mange skuldre, albuer, håndled osv.

   - Det er netop de dårlige erfaringer, der får os til at råde medlemmerne med et ”Tænk dig om to gange, før du accepterer en aftale”. For hvis du skal og vil arbejde mere hjemmefra, så skal arbejdsmiljøet også her være på plads, konstaterer Brita Andersen:

   - Du skal generelt kigge hele vejen rundt om dit arbejds- og familieliv, så du sammen med din leder får defineret den aftale, der passer bedst til din samlede situation.

 

MERE HJEMMEARBEJDE: SÅDAN GØR I

Vigtigt forarbejde: Tag en god og grundig snak

Brug hinanden. Tag en god og grundig snak i jeres samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation om, hvad I ønsker, inden I indgår kollektive aftaler eller accepterer retningslinier for mere hjemmearbejde.  Tag jeres tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller HK Stat Midt med på råd, og få aftaler set igennem, inden I skriver under. På den måde er I godt rustede til dialogen med ledelsen omkring hjemmearbejde. Et godt forarbejde betaler sig – også her, fordi I møder op med nogle klare forestillinger om, hvordan I som medarbejdere ønsker at bygge mere hjemmearbejde ind i jeres arbejdsliv. Uden at forringe hverken arbejdsmiljø eller overenskomstmæssige forhold. 

 

6 konkrete råd

Hvad skal I især være OBS på?
På hjemmesiden https://www.hk.dk/omhk/sektor/stat/tillidsvalgt-i-hk-stat/mere-hjemmearbejde-saadan-griber-i-det-an er der masser af inspirerende og relevante informationer, som du kan bruge i dit arbejde for mere hjemmearbejde. Det gælder, uanset om du er tillidsvalgt eller medarbejder.

Du får her seks konkrete råd og fokuspunkter fra hjemmesiden, hvor de bliver uddybet, hvis du har brug for mere information:

1. Arbejdsmiljøloven og overenskomsten gælder 
Gældende arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde skal naturligvis efterleves, uanset om der er tale om frivilligt hjemmearbejde. Også regler om løn- og ansættelsesvilkår i kollektive aftaler og overenskomster samt i ansættelsesretlig lovgivning skal overholdes. Der kan dog være behov for at justere lokale flekstidsordninger i forhold til fx den praktiske håndtering af registrering af arbejdstid, når der arbejdes hjemmefra.

2. Brug rammeaftalen om distancearbejde i staten 
Brug den eksisterende aftale om distancearbejde i staten, når I indgår aftaler om hjemmearbejde – når det er relevant.  Aftalen bygger på frivillighed og gensidig tillid og forudsætter, at man indgår både en lokal og individuelle aftaler.

3. Klare aftaler og klare forventninger 
Der skal være klare retningslinjer, aftaler og forventninger til medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Aftalerne skal understøtte en god balance mellem arbejde og privatliv – både for den enkelte og i respekt for kollegerne.

4. Husk sammenhængskraften, fællesskabet og det udviklende faglige miljø 
Vær særligt opmærksom på tiltag, der kan understøtte organisatorisk sammenhængskraft, et stærkt socialt fællesskab og et udviklende fagligt miljø på arbejdspladsen til gavn for løsning af kerneopgaven, trivslen og arbejdsglæden. Ligeledes skal der være særlig opmærksomhed på GDPR-reglerne, når arbejdet varetages hjemmefra.

5. Lederne skal lære at lede på afstand 
Hjemmearbejde som arbejdsform forudsætter, at ledelsen lærer at lede på afstand. I såkaldt distanceledelse er tillid bærende. Kommunikation, information, retfærdighed og gennemsigtighed er nøgleelementer. Det samme er tilgængelighed - det skal være muligt at komme i kontakt med lederen.

6. Sæt ekstra HK-øjne til at kigge aftaler igennem, før du skriver under 
Før du underskriver retningslinjer eller aftale om hjemmearbejde af mere fast og regelmæssig karakter, så kontakt din lokale HK-afdeling, og lad en konsulent læse papirerne igennem og sparre med dig om indholdet. Herved vil der være flere øjne på og større sikkerhed for at modvirke utilsigtede konsekvenser.

tjekliste: hjemmearbejde og den gode aftale

Følgende er den tjekliste, som TR/AMR arbejder med, når de forhandler aftaler om mere hjemmearbejde.
 
Måske er der også inspiration for dig omkring hjemmearbejde, aftaler og hjemmearbejdspladser:
 • Omfanget af hjemmearbejde: Hvor meget kan den enkelte arbejde hjemmefra? Læg vægt på, at det skal være frivilligt, da arbejdspræference, livssituation og private forhold spiller ind. Der findes ikke en ’one size fits all’-løsning. 
 • Er der altid plads på arbejdspladsen til den enkelte medarbejder? Ellers kan nogen føle sig udelukket. Der skal stilles det nødvendige inventar og udstyr til rådighed, når hjemmearbejdet har et vist omfang, der stiller krav til hjemmearbejdsplads: kontorstol, arbejdsbord belysning, pc, skærm, tastatur, telefon/headset, internetforbindelse, teknisk support m.v. 
 • Der kan også være behov for nødvendigt inventar og udstyr, når der kun lejlighedsvist arbejdes hjemme, fx computer, telefon, internetforbindelse, teknisk support m.m. 
 • Medarbejderne skal sikres dækning for eventuelle omkostninger ved at arbejde hjemmefra. 
 • Hvornår arbejdstiden skal placeres, og hvordan den skal registreres. Gør gældende, at de almindelige hidtil gældende arbejdstidsregler fortsat finder anvendelse også ved en mere permanent ordning med fast og tilbagevendende hjemmearbejde. 
 • Hvordan sikres balancen mellem arbejds- og privatliv? Præciser, at hjemmearbejde ikke indebærer ændringer i forhold til egen sygdom eller barns 1. og 2. sygedag. 
 • Om der er behov for justering af eventuel lokal flekstidsaftale? 
 • Hvordan sikres, at ledelsen har kompetence ud i distanceledelsens nøgleelementer, og hvilke uddannelses- og kompetencetilbud bør eventuelt gives hertil? 
 • Hvordan understøttes tillid frem for kontrol, herunder sikring af privatlivets fred, hvis mere af arbejdet skal foregå hjemme? 
 • Hvordan organiseres hjemmearbejdet, så der fortsat er mulighed for at videndele og sparre og samtidig fastholde et stærkt fagligt miljø? 
 • Hvilke tiltag kan være nødvendige for fortsat at opretholde eller styrke det sociale fællesskab? 
 • Hvordan sikres samme datasikkerhed hjemme som på arbejdspladsen? Hvordan overholder man GDPR-reglerne? 
 • Forsikringsmæssige forhold: Sørg for, at det fremgår, at arbejdsgiver har ansvaret for at forsikre det udlånte udstyr til hjemmearbejdspladsen. 
 • Arbejdsskader: Præciser, at arbejdsskader, der opstår i forbindelse med arbejdets udførelse ved hjemmearbejde, er dækket af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Men vær opmærksom på, at personskader i eget hjem i nogle situationer kun er dækket af medarbejderens private ulykkesforsikring. 
 • Der er krav om, at arbejdsmiljøgruppen er opsøgende i forhold til hjemmearbejdspladser. 
 • Hvordan kan det konkret ske? Hvordan skal forholdene ved hjemmearbejde konkret medtages i arbejdspladsens APV-arbejde, som der er krav om?