Rita bundgaard og charlotte jepsen

Formand for FSR - danske revisorer Charlotte Jepsen og formand for HK Stat Rita Bundgaard ved høringen "Milliarder på spil" på Christiansborg i 2017, som de to organisationer stod bag sammen med LO (nu FH). Arkivfoto.

Skattesvindel, momssvig, underslæb, hvidvask, bedrageri og dokumentfalsk.

Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet i Danmark er steget eksplosivt i de seneste år. Fra 13.000 anmeldelser i 2009 til næsten 70.000 i 2019. Det svarer til en femdobling på bare 10 år. Det er hovedkonklusionen i en analyse, foretaget af FSR – danske revisorer på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik. Analysen tæller anmeldelser, sigtelser og domme for perioden 2009 til 2019 og giver for første gang et samlet billede af udviklingen i forskellige former for økonomisk kriminalitet over den 10-årige periode. 

Sagerne går fra nogle tusinde kroner til svindel for milliarder af kroner, og tal fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), viser, at antallet af sager, der var så store eller komplicerede, at de lander hos SØIK, steg fra 130 sager om året i 2013 til 203 sager i 2019. 

I hver sag står der en række tabere tilbage, og ofte forsvinder millionbeløb ud af landet. Ofte står statskassen og ærlige virksomheder tilbage med svindlernes ubetalte regninger. Stigningen i den økonomiske kriminalitet vækker bekymring hos Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer:

- Vores analyse viser en eksplosiv udvikling i antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet. Graverende sager om snyd med udbytteskat, momskarruseller, skatteunddragelse for millioner af kroner, hvidvask af sorte penge og anden organiseret kriminalitet er desværre blevet hverdag de senere år.

- Det kommer virkelig bag på mig, at omfanget af disse former for kriminalitet er så stort. Det er stærkt foruroligende, udtaler Charlotte Jepsen i en pressemeddelelse.

Dybt beskæmmende

Det er især antallet af anmeldelser om bedrageri, der er vokset. På bare 10 år er anmeldelserne om bedrageri syvdoblet og udgør samlet set over to tredjedele af den økonomiske kriminalitet i 2019, konkluderer FSR.

Ser man på andre former for kriminalitet, er den største stigning i antallet af anmeldelser sket inden for skatte- og momssvig. Anmeldelser om skatte- og momssvig er steget fra godt 1.600 tilfælde i 2009 til godt 6.000 i 2019.

Det er ikke muligt på baggrund af analysens data at opgøre omkostningerne forbundet med den økonomisk kriminalitet, men beløbene, der bliver svindlet for, varierer markant. I sagen om udbytteskat blev den danske statskasse for eksempel svindlet for i omegnen af 13 milliarder kroner, og i den verserende sag om Operation Greed er persongalleriet i sagen anklaget for momssvindel for 290 millioner kroner.

I en række artikler har Information og erhvervsmediet Finans undersøgt svindelen i Operation Greed, som kaldes ”Danmarkshistoriens mest omfattende sag om økonomisk svindel”. I april beskrev Information, hvordan en række politikere kritiserede myndighederne i skarpe vendinger på baggrund af sagen.

’Et gigantisk myndighedssvigt’, ’Dybt beskæmmende’, og ’Grotesk’ lød nogle af ordene, og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen udtalte, at der skal ske ’en gennemgribende opnormering’ af kontrollen, og at det vil være ’en gigantisk overskudsforretning for Danmark’. 

Voldsom stigning

HK Stat har i årevis presset på for en styrket kontrol i både skattemyndighederne, de erhvervsrettede ministerier samt en genopretning af hele straffesagskæden. Og der er brug for en bred oprustning for at stoppe den stigende økonomiske kriminalitet, mener formand Rita Bundgaard.

- Det er jo en voldsom stigning, og det viser desværre, at vi er bagud på en række områder. Svindlerne har haft for let spil, men vi er i gang med en total genopretning af skattekontrollen, og det går den rigtige retning. Nu gælder det om at holde fast i og forstærke den genopretning af ikke bare skatteforvaltningen, men hele samfundets indsats mod den økonomiske kriminalitet. Vi ved at flere folk i kontrollen er en overskudsforretning, og det giver både penge i statskassen og en styrket retssikkerhed og tillid til myndighederne, påpeger hun.

Koster samfundet milliarder

FSR-direktør Charlotte Jepsen er heller ikke i tvivl om, at der er meget store samfundsomkostninger forbundet med den økonomiske kriminalitet, og hun peger blandt andet på de senere års nedskæringer i skattekontrollen som en del af forklaringen på det stigende antal af anmeldelser om skatte- og momssvig.

- Det omfang af økonomisk kriminalitet, vi ser her, koster samfundet et meget stort milliardbeløb hvert år i blandt andet tabte skatte- og momsindtægter. Dertil kommer de økonomiske omkostninger for kreditorer, investorer og helt almindelige danskere, der er blevet snydt”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

- Der er heller ingen tvivl om, at mange års nedskæringer og besparelser i skattekontrollen har betydet, at omfanget af moms- og skattesvindel er steget markant. Det lave kontrolniveau kan friste de kriminelle, der ikke oplever en reel risiko for at blive taget i at snyde med skat og moms. Det er ikke godt for tilliden til skattevæsenet, og det underminerer opbakningen til systemet. Derfor er der grund til at rose regeringen og Folketinget for at have opprioriteret skattekontrolindsatsen.

Økonomisk kriminalitet

Langt flere sager

FSR - Danske Revisorer har udarbejdet rapporten ’Økonomisk Kriminalitet 2009-2019’.
Analysen bygger på data fra Danmarks Statistik, som årligt udgiver statistikker, der viser udviklingen i kriminalitet i Danmark. Analysen er igangsat i 2020 og bygger på data for perioden 2009-2019.
Statistikken indeholder opgørelser af antal anmeldelser, sigtelser og domme fordelt på forskellige kriminalitetstyper inden for straffelove, færdselslove og særlove. Ud over kriminalitetsregistret indgår en række andre registre fra Danmarks Statistik i analysen.
Til analysen er udvalgt en række kriminalitetstyper, som med en vis sandsynlighed kan antages at have en virksomhed involveret. Kriminalitetstyperne er inddelt i seks overordnede grupperinger, hvor der er en række underliggende kriminalitetstyper, som kan knyttes op på forskellig lovgivning. De 6 grupper af økonomisk kriminalitet er:
Skatte- og momssvig mv.
Underslæb, mandat- og skyldnersvig
Afpresning, hæleri og hvidvask mv.
Overtrædelse af bogførings- og selskabsloven mv.
Bedrageri
Dokumentfalsk mv.
Langt flere sager hos SØIK 
At den økonomiske kriminalitet stiger, og herunder også de større og grovere sager, bekræftes af tal fra SØIK, der viser, at antallet af sager om økonomisk kriminalitet er steget fra 130 sager om året i 2013 til 203 sager i 2019. SØIK tager sig af de sager, hvor der er en formodning om, at kriminaliteten har et betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, eller hvor sagerne på anden måde har en særlig alvorlig karakter. De øvrige sager bliver efterforsket i politikredsene. Andelen af sager hos SØIK, der kategoriseres som ’store’ eller ’meget store/internationale straffesager’, er også steget i perioden.

Udvikling i økonomisk kriminalitet 2009-2019

graf over økonomisk kriminalitet

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Viderebearbejdet af FSR - danske revisorer

Figur om økonomisk kriminalitet

Vis mere