Ann-Dorte Laursen

Som 19-årig blev Ann-Dorte Laursen ansat som kontorelev i Frederiksværk Kommune. Siden da har hun været vidt omkring på kommunens arbejdspladser. Hun har arbejdet på borgmesterkontoret, i skatteforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen. Hun har også gjort rent og været musikskolesekretær, men det første job efter endt elevtid var som skolesekretær på Vinderød Skole.

2 jobs og småbørnsmor

- Det var lidt tilfældigt, at jeg endte der, men det var lige mig. Det der med at have rigtig mange bolde i luften på en gang: Så ringede telefonen, så kom en elev ind og skulle have fat i sine forældre, have et nyt kladdehæfte eller en blyant. Der skete noget hele tiden, fortæller Ann-Dorte.

Når skolen lukkede om eftermiddagen, tog Ann-Dorte cyklen til Frederiksværk Byskole, hvor hun fungerede som hjælpesekretær. Sidst på dagen tog hun tilbage til Vinderød Skole, hvor hun havde en rengøringstjans for at få den unge families økonomi til at hænge sammen.

Musikskolen blev Ann-Dortes andet hjem

I 1996 trængte Ann-Dorte til nye udfordringer og søgte en stilling som musikskolelærer – også i Frederiksværk Kommune.

- Jeg var på musikskolen i 18 år. Det blev et dejligt bekendtskab med skønne kolleger, ledere og dejlige elever, som jeg betragtede som mine børn. Det var nogle fantastiske år, siger Ann-Dorte og kan ikke skjule sin begejstring. Det er tydeligt, at tiden på musikskolen var noget helt særligt.

Opgaverne bestod i at melde elever ind og ud, lægge musikskolelærernes undervisningsskemaer, reservere undervisningslokaler, udsende betalingsopkrævninger til forældre, planlægge koncertaftener, betale regninger og meget mere.

Men som følge af besparelser i kommunen måtte Ann-Dorte sige farvel til sin musikskole. Hun blev flyttet til social- og sundhedsforvaltningen som administrativ medarbejder og derefter til en nyoprettet afdeling med opgaver, som både var af kultur- og erhvervsmæssig art. Ingen af delene blev et godt match.

Da hun efter 38 år blev varslet ned i arbejdstid, valgte hun at sige stop.

Der må være en ny hylde til mig

Efter knap et års ledighed med forgæves jobsøgning kom Corona, og det blev Ann-Dortes held.

- Da jeg sagde farvel til Frederiksværk Kommune, var min tanke, at der måtte være en ny hylde til mig på arbejdsmarkedet. Jeg blev kontaktet af jobcenteret, som fortalte, at de søgte administrative medarbejdere på testcentret i Roskilde, og jeg slog til med det samme, fortæller hun.

Den 30. april 2020 begyndte Ann-Dorte som sekretær i et testcenter på festivalpladsen i Roskilde. Her bestod opgaverne i første omgang i at scanne folk ind, udlevere testkit og at køre ud sammen med det mobile testcenter til fx plejecentre eller på en parkeringsplads for at teste folk.

- Da vaccinerne kom, var jeg heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg blev pludselig ’eksperten’ på den måde, at jeg lærte de andre sekretærer op i, hvordan man skulle håndtere vaccinepatienterne. Da vaccinecentret skulle oprettes, tog jeg fat i min leder og tilbød mig som administrativ medarbejder.

Med 5 dages varsel rykkede Ann-Dorte til Vaccinecenter Roskilde, hvor hun nu er koordinator for 28 administrative sekretærer.

Hun har fx ansvar for at opdatere systemmanualer og holde briefing med både formiddagsholdet og aftenholdet. De skal alle informeres om nyheder og ændringer i arbejdsopgaver. Hun samler også op, hvis de administrative oplever udfordringer i dagligdagen eller har forslag til ændringer eller forbedringer, som skal drøftes med ledelsen.

Når Ann-Dorte taler om tiden på musikskolen, er der ingen tvivl om, at hun er ked af, at hun ikke fik lov at blive der. Men man fornemmer også en ukuelig optimisme hos hende.

- Hvis det ikke var sket, havde jeg måske ikke stået her i dag. Jeg er sikker på, at der er en mening med alting, siger hun med et smil.

Ann-Dorte havde ikke forestillet sig, at hendes arbejdsliv skulle føre hende til en stilling som koordinator på et vaccinecenter, men hun tror på, at opgaven er landet hos hende pga. den erfaring, hun har med i bagagen.

Og selvom Ann-Dorte med sine 59 år nok vil blive regnet som seniormedarbejder i statistikken, er det tydeligt, at hun ikke er færdig med at tage imod nye udfordringer.

- Jeg har planer om at blive her, siger hun og tilføjer: Vi er jo ikke færdige endnu, og når Corona er ovre, kommer der helt sikkert noget andet til mig.