Fagforeningen skulle vælge en ny formand, fordi den hidtidige formand, Kirsten Estrup Madsen, den 26. april 2021 blev valgt som ny afdelingsformand for alle medlemmer i HK Nordjylland.

Siden den 26. april har Christina Madsen Kristiansen, været konstitueret i rollen som formand for de privatansatte nordjyske HK’ere.

Fælles ansvar for kompetencer
Den nye formand er allerede i arbejdstøjet og hun har, som nyvalgt formand, planer om hurtigst muligt at opbygge tætte relationer til medlemmerne:

- Jeg vil meget gerne ud på vores arbejdspladser. Ud for at møde medlemmerne, de tillidsvalgte og ledelserne ude på de mange store og små arbejdspladser, hvor vores medlemmer arbejder. Vi har i HK en ambition om at være endnu mere synlige. Det handler om, at medlemmerne oplever, at vi viser synlig interesse for deres dagligdag - og at vi tager de emner op, som fylder hos dem i dagligdagen, forklarer Christina Madsen Kristiansen.

Tillidsrepræsentant for HK’ere
Christina Madsen Kristiansen har de senere år arbejdet som administrativ medarbejder ved ATP i Frederikshavn. Hos ATP har hun også i en længere periode været både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

- Jeg har gennem fire år været aktiv tillidsrepræsentant for mine kolleger. Mine erfaringer fra dette tillidshverv på en stor arbejdsplads med mange HK-medlemmer vil jeg tage med mig ind i fagforeningskontoret i Aalborg. Gennem et fortsat tæt samarbejde med vores medlemmer og vores tillidsvalgte kan vi skabe resultater, der for alvor kan mærkes i dagligdagen på arbejdspladserne. Det er jo vores kerneopgave som fagforening at skabe resultater sammen med medlemmerne i hverdagen, slutter den nyvalgte formand.  

 

 Christina Madsen Kristiansen

Kort og godt om Christina Madsen Kristiansen

  • 35 år, født i Klokkerholm, opvokset i Hjallerup og Nørresundby
  • Kontoruddannet med speciale i administration med økonomi valgfag v/ Statsforvaltningen Nordjylland
  • Akademiuddannelse: Økonomi- og ressourcestyring
  • Tidligere jobs: Medarbejder i kiosk, supermarked. Butiksbestyrer
  • Nuværende ansættelse 10 år – først i Aalborg Kommune med virksomhedsoverdragelse til ATP i 2013
  • Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne ved ATP
  • Medlem af ungdomsudvalget i klub i Hjallerup. 
  • Bor i Støvring sammen med Jesper og bonusbarn Marcus 9 år