Sund og belt

Først blev HK Privats forhandlere mødt af et pænt ”nej tak”, da de i 2018 henvendte sig til Sund og Bælt Holding A/S for at få tegnet overenskomst for virksomhedens HK’ere. ”Nej’et” ændrede sig siden til et ”måske”, men så kom coronakrisen og satte alt på hold i det meste af 2020.

Det er i kort form det lange forhandlingsforløb, som i foråret 2021 endelig kronedes med en overenskomst for HK’erne på Storebæltsforbindelsen og for deres HK-kolleger i de andre af Sund og Bælts datterselskaber.

- Det har været et usædvanligt langt forløb. Men da Sund og Bælt Holding A/S meldte sig ind i Dansk Industri, og vi blev enige om nogle tilpasninger til Industriens Funktionæroverenskomst, kom overenskomsten i hus, forklarer Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK Privat.

Blandt tilpasningerne er en optrapningsordning for medarbejdernes pensionsordninger og en aftale om penge til medarbejdernes efter- og videreuddannelse.

Fritvalgskonto og løn under barsel

Med Industriens Funktionæroverenskomst får HK’erne blandt andet ret til fritvalgskonto, som indfases over tre år, ret til at vælge tillidsrepræsentant, særlige rettigheder ved afskedigelse, mulighed for at gå ned i tid fra fem år før folkepensionsalderen og fuld løn under barsels-, fædre- og en del af forældreorloven.

- Udover de nye rettigheder, så sikrer overenskomsten, at virksomheden ikke kan ændre i aftalte goder, sådan som man kan med individuelle aftaler, siger Christoffer Marckmann.

Sund og Bælt Holding A/S er moderselskab for en række datterselskaber, der bl.a. står for anlæg, drift og vedligeholdelse af broforbindelserne på Storebælt og Femern. Selskabet er ejet af staten og tæller også Brobizz og Partner A/S, som rådgiver om anlæg, finansiering og drift og vedligeholdelse af infrastruktur.