Ankestyrelsen har nu fået hjemmel til at foretage praksisundersøgelser på Udbetaling Danmarks sagsområder.

Derfor ligger der nu den første af slagsen – i denne omgang på boligstøtteområdet, blandt andet fordi boligstøtte har ligget højt med 12 procent i klage/-omgørelsessager.

Undersøgelsen ser på 45 sager, hvor Udbetaling Danmark har omgjort afgørelser om genberegning af boligstøtte i klageprocessen, og hvor der ikke er kommet nye oplysninger til i sagen (såkaldt remonstration).

Ud af de 45 sager vurderes 20 til ikke at være korrekte, primært fordi UDK ikke har periodiseret korrekt, altså ikke har henført en indkomst til den rette måned, som den vedrører, idet UDK ikke har brugt oplysningerne i indkomstregisteret.

Automatiske afgørelser giver høj fejlprocent

Yderst interessant er det også, at systemafgørelser, altså automatiske afgørelser, uden sagsbehandler, indebærer mange fejl. 13 afgørelser er systemafgørelser, og her vurderes 9 af dem til at være fejlagtige.

Dette skyldes, at systemet ved genberegning ikke kan tage højde for, at eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp er udbetalt dobbelt i den genberegnede måned. Systemet er nemlig indrettet ud fra, at oplysningerne i indkomstregistret er retvisende og kan ikke foretage en vurdering af de indkomne indkomstoplysninger, som det kræves.

I 32 sager med sagsbehandler bag er 11 afgørelser ikke korrekte.

Anbefalinger fra ankestyrelsen

  • UDK skal forholde sig til oplysningerne i indkomstregisteret.
  • Selvom indkomsten relaterer sig til en anden måned og derfor kan fordeles til denne, skal UDK konkret forholde sig til, om indkomsten skal fordeles. Efter praksis skal indkomsten ikke altid fordeles.
  • UDK skal være opmærksom på, om der er tale om opstart, efterbetaling eller regulering af ydelse. 
  • UDK skal hurtigt få registreret og håndteret oplysninger om ændringer af betydning for boligstøtten