Biblioteket er meget mere end bøger. Det er også et sted, hvor alle slags borgere mødes til aktiviteter som lektiehjælp og læseklubber for seniorer, og hvor temaer som demokrati, integration, verdensmål, børns læselyst og mangfoldighed er kommet på dagsordenen.

Det betyder også, at medarbejderne på bibliotekerne skal have mange forskellige kompetencer, når bibliotekerne skal være et lokalt samlingspunkt med fokus på oplysning, uddannelse og kultur.

Derfor har KL, HK Kommunal og Forbundet Kultur og Information sat et nyt projekt i søen, der skal se på, hvilke kompetencer der er brug for på fremtidens biblioteker. Projektet er i gang i hele 2021.

Det sker i regi af Fremfærd Bruger og hedder “Biblioteker i bevægelse - strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker”.

Spørgeskema sendes ud nu

Projektet skal skal give det enkelte bibliotek konkrete redskaber til at udvikle nye kompetencer i medarbejdergruppen, som passer til de indsatser, brugergrupper og strategier, der arbejdes efter lokalt.

I disse dage sender projektet derfor et spørgeskema ud til ansatte og ledere på bibliotekerne (via bibliotekschefen), hvor man vil undersøge, hvilke kompetencer der er brug for fremover i forhold til de nuværende. Der sendes også et spørgeskema ud til kulturchefer og -direktører.

VIL DU DELTAGE? Besvar spørgeskemaundersøgelsen her

Lisbeth Storm Henriksen er fagkonsulent i HK Kommunal og projektleder i denne sammenhæng.

- Udviklingen på biblioteksområdet stiller både medarbejdergruppen og lederne over for nye opgaver, som også kommer til at kræve nye kompetencer, fortæller projektleder fra HK Kommunal, Lisbeth Storm Henriksen.

”Åbenhed for omverdenen” er en kompetence

Projektet skal undersøge præcis, hvilke kompetencer der bliver brug for, hvis bibliotekerne skal leve op til lokale politiske strategier og blandt andet udfylde rollen som demokratisk mødested med samarbejder på tværs af kommunen, siger hun.

Lisbeth Storm Henriksen peger derfor på, at der nok bliver behov for, at medarbejdere er åbne over for verden og kan tænke med på tværs og få øje på muligheder både inden for bibliotekets egne rammer, men i høj grad også kende andres dagsordener og spille med på dem. Medarbejderne skal selvfølgelig fortsat løse velkendte opgaver, men der bliver også behov for nye kompetencer i hele medarbejdergruppen:

- Det kunne være målgruppeforståelse, borgerrelationer, udvikling af nye partnerskaber eller koblingskompetencer. Projektet har til formål at udvikle en række redskaber, som det enkelte bibliotek kan anvende efter sit specifikke behov og i relation til den kommunale kontekst. På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaerne gennemføres en række workshops, hvor medarbejdere og ledere selv skal være med til at designe de relevante redskaber. Vi håber, at der er rigtig mange, som har lyst til at svare på spørgeskemaet og til at være med i den videre proces – det står der mere om i selve spørgeskemaet, siger Lisbeth Storm Henriksen.