Kvindehånd med ligestillingssymbol

Selvom vi har diskuteret ligestilling i mange år, så lever de traditionelle kønsroller stadig.

Hvornår har din mand sidst ordnet vasketøjet? Hvornår har din kone sidst skiftet olie på bilen? 73 % af kvinderne svarer i en undersøgelse foretaget af Epinion for HK Privat, at de ordner vasketøjet. Samtidig er det hele 85 % af mændene, der fixer reparationer af biler og cykler.

Men, hvad har vasketøj og biler egentlig med ligestilling i arbejdslivet at gøre? En hel del, hvis man spørger næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen:

- Vi har som fagforening et fast og naturligt fokus på kampen for ligeløn, flere kvinder i ledelse, lige barsel, bekæmpelse af seksuel chikane og alt muligt andet på ligestillingsdagsorden. Men vi ved, at når vi fastholder de vante roller og forventninger i hjemmet, så påvirker det også vores arbejdsliv, fordi vi jo er hele mennesker. Så hvis vi vil forandring, skal vi hele vejen rundt.

I gennemsnit bruger kvinder én hel time mere om dagen på husarbejde end mænd ifølge Rockwool Fondens tidsanvendelsesundersøgelse fra 2018, og den nye undersøgelse fra Epinion afspejler i høj grad dette. Mange af de daglige opgaver omkring hjem og børn løses nemlig fortsat af kvinden.

- Det er mor, der tager 90 % af barslen. Og det er oftest mor, der bliver hjemme med det syge barn. Vi placerer fortsat mere eller mindre ubevidst ansvaret for, at hjemmet hænger sammen hos kvinden. Det sætter os tilbage i alt fra lønforhandlinger og pensionsopsparing til opgavefordeling og forfremmelser. Det skylder vi simpelthen os selv og de kommende generationer at få ændret på.
Vi lader manden skinne ved middagsselskabet – og på arbejdspladsen

Der er dog en enkelt huslig opgave, hvor flere mænd end kvinder siger, at det primært er dem, der står for opgaven: Til hverdag er der en lille overvægt af mænd, der primært klarer opvasken efter aftensmaden. 39 % af mændene mod 26 % af kvinderne.

Til gengæld ser det helt anderledes ud, når der er gæster. Her svarer 42 %, at det ved den seneste middag var kvinderne, der ryddede op efter middagen, mens det kun er 15 %, der siger, at det var mændene.

LÆS HELE UNDERSØGELSEN

Det er et billede, som medlem af HK Privat og controller, Susanne Kattrup Dam genkender:
- Fordelingen bliver hurtigt, at kvinderne tager sig af det kedelige, mens mænd tager sig af det mere kreative i køkkenet. Så kvinderne står til hverdag og laver frikadellerne og speltsalaten, mens manden så får lov at spille med musklerne, når det virkelig gælder, siger Susanne og fortsætter:

- Det er ikke som sådan nogens skyld. Vi finder jo alle nogle roller, som vi er trygge ved. Vi skal bare huske at udfordre de roller. For det der sker ved middagsselskabet bliver også hurtig sigende for, hvad der sker på arbejdspladsen. Mændene er oftere med i og tættere på beslutningsprocesserne - og kvinderne er ikke med i inderkredsen, hvor det også er resultatet af deres arbejde der “serveres”.

For næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen er netop middagsselskabet et godt billede på, at rollerne i hjemmet og på arbejdspladsen har betydning for hinanden.

- Der er stadig en norm omkring, at det er kvinderne, der får det hele til at fungere uden at gøre særligt væsen af sig. De både planlægger og udfører. Men i hjemmet skal vi øve os i at blive siddende og lade andre opdage, at tingene ikke ordner sig selv, og på arbejdspladsen skal vi lære at rejse os op og være mere direkte omkring de ting og forandringer, som vi ønsker os.

 

Epinion-undersøgelse, maj 2021 for HK Privat, 1.423 respondenter

 

  Mænd: Det gør jeg Kvinder: Det gør jeg Mænd: Det gør min partner Kvinder: Det gør min partner  Mænd: Det er ligeligt fordel Kvinder: Det er ligeligt fordelt 
Hven af dig og din partner ordner oftest vasketøj?  13 %  73 %  60 %  8 %  27 %  19 %
 Hvem af dig og din partner tager sig af vedligeholdelse og reparation af cyklerne/bilen?  85 %  7 %  2 %  72 %  11 %  19 %
 Hvem af dig og din partner tager oftest opvasken/oprydningen efter aftensmaden?  39 %  26 %  12 %  18 %  49 %  56 %
Hvem smører oftest madpakker til børnene?  24 %  42 %  31 %  20 %  34 %  20 %
Hvem bliver oftest hjemme, når børnene er syge?  12 %  37 %  13 %  14 %  56 %  39 %
   Det gjorde kvinderne  Det gjorde mændene
 Hvis du husker tilbage på sidste gang, du var til middag/holdt middag, hvor der var både mænd og kvinder til stede. Hvem rejste sig og ryddede af bordet?  42 %  15 %